Bästa boken om NLP du aldrig läst

NLP, Kommunikation & det personliga ledarskapet av Camilla Gyllensvan

Vill du:

* Komma förbi hinder och rädslor?
* Lära dig hur Du kan förstå dig själv och andra?
* Sätta upp mål och nå dem?

NLP är konsten att förstå och påverka andra och används idag av människor över hela världen.

Vad är NLP?
Vad är skillnaden som gör skillnad? Har du någonsin funderat över var det är som gör att vissa människor lyckas med vad de än tar sig för? Eller har du någon gång grubblat över varför du inte kommit dit du hade tänkt dig? Med stor sannolikhet har du gjort det, fast å andra sidan har du någon gång lagt märke till att du kommer hela vägen till målet utan att du ens behövde lägga manken till? Hur kom det sig? Vad var det egentligen vi tänkte, kände och upplevde?

Finns det i själva verket någon skillnad som gör skillnad?

NLP är ett tillvägagångsätt med verktyg och tekniker som är lätta att ta till sig. Dessa verktyg hjälper dig förändra dina tankar och beteenden, snabbt och med bestående resultat.

Du får lära dig utnyttja dina resurser bättre, sätta upp engagerande mål och nå dem. Kommunicera bättre, och förstå andra utifrån ditt syfte. Lägga bort ovanor, komma över hinder och rädslor. Inspirera dig själv och andra att göra nya saker, tänka de tankar varje person helst vill tänka!

Med hjälp av NLP kan du få tillgång till praktiska färdigheter som används bland annat av framstående kommunikatörer eftersom utmärkt kommunikation ligger till grund för skapandet av resultat. NLP-tekniker har visat sig vara ovärderliga för såväl personlig utveckling som professionellt mästerskap. Den här grundläggande ljudboken tillhandahåller verktyg som kan hjälpa dig att förändra det du önskar i din tillvaro, vilket i sin tur leder till att du kan uppnå det du vill.

När du vässar din förmåga att kommunicera ökar du din effektivitet samt förbättrar ditt ledarskap och dina resultat. När du lär dig hur kommunikation fungerar, och beslutar dig för att utveckla din kommunikation, så kommer du att märka skillnad. Din förmåga att förstå andra och påverka andra utvecklas och blir bättre.

Detta säger andra om boken:

”Detta är en fantastisk bok om personlig utveckling och hur vi kan må bättre och när det känns som jobbigast. Hur vi kan byta vårt tillstånd och göra saker som tar oss framåt i mot uppsatta mål. En aha upplevelse.”

Se även  Bästa boken om högkänslighet du aldrig läst

”En perfekt bok för dig och din personliga utveckling. Här får du svar på hur vi kommunicerar med varandra, hur du sätter mål och når dom och hur du leder dig själv. Skillnaden som gör skillnaden helt enkelt!”

”Detta är en bok som jag skulle vilja rekomendera alla att läsa. En bok med många verktyg hur vi kan styra våra tankar och ta oss dit vi vill :-). Som en hjälp på väg mot rätt mål.”

Och ja, du kan faktiskt lära dig att styra ditt medvetande och skapa helt nya resultat och vara bäst när det gäller.

NLP, Kommunikation & det personliga ledarskapet är tillgänglig som ljudbok.

Bästa boken om NLP du aldrig läst?


Vad är NLP?

Natural Language Processing, förkortat NLP, definieras brett som automatisk manipulering av naturligt språk, som tal och text, av programvara.

Studiet av naturlig språkbehandling har funnits i mer än 50 år och växte ut ur språkvetenskapens område i och med datorernas framväxt.

I det här inlägget kommer du att upptäcka vad naturlig språkbehandling är och varför det är så viktigt.

Efter att ha läst det här inlägget kommer du att veta:

 • Vad naturligt språk är och hur det skiljer sig från andra typer av data.
 • Vad gör det så utmanande att arbeta med naturligt språk.
 • Var området NLP kom ifrån och hur det definieras av moderna utövare.

Vad är naturlig språkbehandling?
av Jason Brownlee den 22 september 2017 i Deep Learning for Natural Language Processing
Tweet Share
Senast uppdaterad den 7 augusti 2019

Natural Language Processing, eller NLP för kort, definieras brett som automatisk manipulering av naturligt språk, som tal och text, av programvara.

Studiet av naturlig språkbehandling har funnits i mer än 50 år och växte ut ur språkvetenskapens område med datorernas framväxt.

I det här inlägget kommer du att upptäcka vad naturlig språkbehandling är och varför det är så viktigt.

Efter att ha läst det här inlägget kommer du att veta:

Vad naturligt språk är och hur det skiljer sig från andra typer av data.
Vad gör det så utmanande att arbeta med naturligt språk.
Var området NLP kom ifrån och hur det definieras av moderna utövare.
Kickstarta ditt projekt med min nya bok Deep Learning for Natural Language Processing, inklusive steg-för-steg tutorials och Python-källkodsfilerna för alla exempel.

Låt oss börja.

Vad är naturlig språkbehandling?
Vad är naturlig språkbehandling?
Foto av pedrik, vissa rättigheter förbehålls.

Naturligt språk

Naturligt språk syftar på hur vi, människor, kommunicerar med varandra.

Se även  Bästa boken om feng shui du inte läst

Nämligen tal och text.

Vi är omgivna av text.

Tänk på hur mycket text du ser varje dag:

 • Tecken
 • Menyer
 • E-post
 • SMS
 • Webbsidor
 • och så mycket mer…

Listan är oändlig.

Tänk nu på talet.

Vi kanske pratar med varandra, som art, mer än vi skriver. Det kan till och med vara lättare att lära sig tala än att skriva.

Röst och text är hur vi kommunicerar med varandra.

Med tanke på vikten av denna typ av data måste vi ha metoder för att förstå och resonera kring naturligt språk, precis som vi gör för andra typer av data.

Lingvistik

Lingvistik är den vetenskapliga studien av språk, inklusive dess grammatik, semantik och fonetik.

Klassisk lingvistik innebar att utforma och utvärdera språkregler. Stora framsteg gjordes med formella metoder för syntax och semantik, men för det mesta står de intressanta problemen i förståelse av naturligt språk emot rena matematiska formalismer.

I stora drag är en lingvist alla som studerar språk, men kanske mer vardagligt kan en självdefinierande lingvist vara mer fokuserad på att vara ute på fältet.

Matematik är vetenskapens verktyg. Matematiker som arbetar med naturligt språk kan hänvisa till sina studier som matematisk lingvistik, med fokus uteslutande på användningen av diskreta matematiska formalismer och teori för naturligt språk (t.ex. formella språk och automatteori).

NLP för studenter – en växande trend

Med tanke på de enorma fördelarna och för att betona detta mer, med tanke på nödvändigheten av NLP för studenter, har olika skolor, högskolor, universitet och professionella institut samt managementprogram introducerat NLP som en del av deras utbildningsprogram och kurser.

Där NLP är lätt och lätt tillgängligt för studenter som en del av deras en eller flera kurser eller studier, får de inte förlora möjligheten att registrera sig och delta i densamma.

De måste utnyttja det tillgängliga NLP-träningsprogrammet på bästa sätt. Om NLP-utbildning inte är tillgänglig som en del av ditt utbildningsprogram, kontakta då någon av de många NLP-kurser och experter eller utbildare som finns tillgängliga över hela landet.

Fördelar med neurolingvistisk programmering inom utbildning Utbildning i NLP för studenter är oerhört användbar och fördelaktig. Neuro-lingvistisk programmering kan hjälpa dig att bygga upp fokus, koncentration och tålamod. Dessa egenskaper kommer säkerligen att hjälpa dig att möta och knäcka dina tuffa undersökningar framgångsrikt.

En NLP-utbildning hjälper eleverna med följande:

 • Bygga fokus och tydlighet i tänkandet.
 • Förbättra minne, koncentration och förmåga att tänka logiskt.
 • Förbättra inlärningskapacitet och förmåga.
 • Förbättra och förbättra din retentionsförmåga och aktiva återkallningsförmåga och förmåga i studier.
 • Att förbättra inlärningshastigheten.
 • Att övervinna prokrastinering.
 • Att vara mycket motiverad, driven och engagerad när du studerar.
 • Att få och förbättra självförtroendet.
 • Utstrålar positiv och glödande självbild och självkänsla.
 • Att övervinna tristess och frustration när du studerar.
 • Att utveckla ett mycket avslappnat sinnestillstånd medan du studerar, vilket gör att du kan prestera och lära dig bättre.
 • Hantera och hantera ovälkomna och distraherande tankar som dyker upp när du studerar.
 • Återvinna förlorat intresse för något specifikt ämne eller för studier i stort.
 • Att övervinna rädsla och fobi för studier och undersökningar.
 • Att övervinna stress, nervositet, ångest och spänning medan du förbereder dig för undersökningen.
 • Minska tvångshandlingar och tona ner tvångstankar och negativa tankar.
 • Att sätta upp mål och arbeta mot dem med positivitet och optimism.
 • Bygga mod och förmågan att klara alla situationer utan rädsla och panik.
 • Att lära sig att ta ägarskap, ansvar och kredit för sina framgångar eller misslyckanden än att skylla det på någon extern faktor.
 • Lär dig att hantera din tid effektivt och effektivt.
 • Eliminera fysiska, mentala och känslomässiga obehag som smärta, krämpor, sjukdomar, sjukdomar, stress, sömnlöshet, etc.
 • Att bli av med beteenden, tankar och vanor som distraherar dig från att nå dina mål i dina studier och utbildning.
 • Skräddarsy dina egna inlärningsstrategier utifrån din egen interna karta över världen.
 • Ändra din interna karta över världen för att ta emot nya lärdomar.
 • Att pröva nya och alternativa sätt att uttrycka sig samt se nya lutningar.
 • Att lära sig att modellera och ta till sig mönster av excellens hos framgångsrika elever och producera framgångsrika resultat. Neuro-lingvistisk programmering handlar i huvudsak om ”modellering av excellens”.
 • NLP kommer att hjälpa studenter inte bara med utbildningen och tentamen utan även inom olika andra områden av deras liv, vilket gör det möjligt för dem att lyckas i livet.
Se även  3 böcker om smoothies alla bör läsa

Inlägg senast uppdaterat: 13 februari, 2022

Har du läst någon bok som är nämnd i inlägget? Lämna din recension nedan 👇