3 barnböcker om barnkonventionen värda att läsa

1989 gjorde världens ledare ett historiskt åtagande för världens barn genom att anta FN:s konvention om barnets rättigheter – ett internationellt avtal om barndom.

Det har blivit det mest ratificerade människorättsfördraget i historien och har hjälpt till att förändra barns liv runt om i världen.

Men ändå får inte alla barn njuta av en full barndom. Ändå förkortas för många barndomar.

Det är upp till vår generation att kräva att ledare från regering, näringsliv och samhällen uppfyller sina åtaganden och vidtar åtgärder för barns rättigheter nu, en gång för alla. De måste åta sig att se till att alla barn har all rätt.

Vi har därför sammanställt en lista över 3 barnböcker om barnkonventionen värda att läsa.

3 barnböcker om barnkonventionen värda att läsa

1. Alla barns rätt: en bilderbok om Barnkonventionen av Pernilla Stalfelt (2010)

Pernilla Stalfelt både kan och vågar förklara Barnkonventionen för barnen själva!

Ingen kan som Pernilla förvandla de vällovliga men torra paragraferna till kött och blod. Här finns ett stort hjärta som klappar för alla barn. I förordet skriver hon:

”Jag har tolkat Barnkonventionen så det blir lite tydligare för barn vad deras rättigheter kan vara. Det är såklart min personliga tolkning, men jag tror att många barn och vuxna kan ha glädje och nytta av den. Om fler följer efter kan fler barn i världen få leva ett tryggt och bra liv och fler barn kan få känna sig lyckliga lite oftare. Det vore en fin present till hela världen.”

Se även  3 barnböcker om matte du måste spana in

Alla länder utom USA och Somalia har ratificerat Barnkonventionen, och längst bak finns den i tryck med tips om hur läsaren kan gå vidare.

2. Dilemmaboken om Barnkonventionen av Sanna Mohr, Sannie Wedberg (2018)

Så här står det på baksidan av boken:

”Känner du till Barnkonventionen? Vill du veta mer? Tycker du att det är kul att fundera på och diskutera viktiga frågor? Tycker du om att färglägga? Då är det här boken för dig!

Den här boken är full med olika dilemman, stora och små, som på olika sätt berör rättigheterna i Barnkonventionen.

Du kan läsa dem själv och fundera under tiden du färglägger bilderna eller diskutera dem med dina vänner.”

3. Fakta om barnkonventionen av Ann-Charlotte Ekensten (2020)

Hur länge är man ett barn och vad kan man förvänta sig av en vuxen? Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Det säger barnkonventionen.

Barnkonventionen är 54 regler som handlar om att barn ska ha det bra. I den här boken kan du läsa om några av dessa regler.

Nypons lättlästa faktaböcker är framtagna för läsovana barn och ungdomar. Med lite text men mycket bilder uppmuntrar böckerna till läsning.

Tack vare den lättillgängliga formen, det enkla språket och de intressanta ämnena väcker böckerna läslust hos såväl yngre som äldre läsare.

Gemensamt är också att de har en innehållsförteckning och ibland förekommer mycket enkla diagram, som i en traditionell faktabok. Färg och form är speciellt framtaget för att locka till vidare läsning.

Se även  Lär barn division med 3 bra böcker

Lättlästa böcker från Nypon är ofta något kortare, har alltid ett lättare språk och ett innehåll anpassat för den tänkta läsarens ålder.

Boken finns även som e-bok, ljudbok och Daisy.


Barnkonventionens 4 principer

Dessa fyra principer bidrar till en allmän inställning till barn och deras rättigheter. De bygger på föreställningen att även barn är lika som människor.

Bekräftelsen av rätten att leka understryker att barndomen har ett värde i sig; dessa år är bara en träningsperiod för livet som vuxen.

Hur ger vi barn lika värde och garanterar dem samtidigt det skydd som behövs? Svaret ligger i implementeringen av de fyra allmänna principerna. Tillsammans bildar de inget mindre än en ny inställning till barn. De ger en etisk och ideologisk dimension till konventionen.

1. Icke-diskriminering

En allmän princip som identifierats av kommittén för barnets rättigheter är att alla barn ska åtnjuta sina rättigheter och aldrig ska utsättas för någon diskriminering. Skyldigheten att ge barn lika möjligheter uttrycks i artikel 2, vars första stycke lyder: ”Konventionsstaterna ska respektera och säkerställa de rättigheter som anges i denna konvention för varje barn inom deras jurisdiktion utan någon form av diskriminering, oavsett av barnets föräldrar eller vårdnadshavare, ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan åsikt, nationellt, etniskt eller socialt ursprung, fattigdom, funktionshinder, födelse eller annan status.”

2. Barnets bästa intresse

Barn, särskilt när de är mycket små, är sårbara och behöver särskilt stöd för att kunna ta del av sina rättigheter fullt ut. Hur skulle barn kunna ges lika rättigheter och samtidigt nödvändigt skydd? En del av svaret ligger i principen om barnets bästa, formulerad i artikel 3:1. ”I alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga eller privata sociala institutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska barnets bästa komma i första hand.”

Se även  3 barnböcker om grävmaskiner värda att läsa

3. Rätten till överlevnad och utveckling

Den princip som är mest direkt relaterad till barns ekonomiska och sociala rättigheter formuleras i artikeln om rätt till liv. Artikeln går längre än att bara ge barn rätten att inte bli dödade; den omfattar rätten till överlevnad och utveckling som är formulerad i artikel 6:2 och säger sålunda: ”Konventionsstaterna skall i största möjliga utsträckning säkerställa barnets överlevnad och utveckling.”

4. Barnets synpunkter

En avgörande dimension av konventionen uttrycks genom en annan princip, den om att respektera barnets åsikter. För att veta vad som faktiskt ligger i barnets intresse är det logiskt att lyssna på honom eller henne. Principen är formulerad i artikel 12:1 som säger att ”Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda sina egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa åsikter i alla frågor som rör barnet, varvid synen på barnet är tillbörlig vikt i enlighet med barnets ålder och mognad.

Inlägg senast uppdaterat: 13 februari, 2022

Har du läst någon bok som är nämnd i inlägget? Lämna din recension nedan 👇