3 bra böcker om entreprenörskap att använda i skolan

Entreprenörskap i skolan innebär att eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper och förmågor som främjar entreprenörskap. Det här är 3 böcker vi tipsar om som gör just det.

1. Entreprenörskap – skapa din arena av Harriet Karlsson, Ingrid Sörlin Kristoffersson, Inger Sandås (2011)

Entreprenörskap – skapa din arena är ett läromedel för kursen Entreprenörskap. Med inspirerande och verkliga exempel från unga entreprenörer får eleven en god grund i vad entreprenörskap innebär och får träna på att arbeta i projekt.

Utmärkande drag
– Verkliga exempel på unga entreprenörer
– Rikligt övningsmaterial
– Lärlogg efter varje kapitel

Boken ges ut i både tryckt version och som Onlinebok med en mängd funktioner som ytterligare hjälper eleverna att lyckas. Läs vad en Onlinebok är på www.liber.se/onlinebok.

Entreprenörskap handlar om att förverkliga idéer och driva projekt framåt och läromedelspaketet tar bland annat upp:

– begreppet entreprenörskap
– hur en projektidé formuleras
– hur man driver ett projekt
– projektorganisation
– ledarskap
– projektekonomi
– projektutvärdering.

Boken innehåller förutom faktatexter och intervjuer även övningar anpassade för lektionsarbete.

Se även  50 e-böcker på svenska som är GRATIS att läsa just nu

Om författarna

Harriet Karlsson är utbildad ekonom och lärare i ekonomiska ämnen. Hon har tidigare varit verksam i näringslivet bland annat som redovisningskonsult.

Inger Sandås är studie- och yrkesvägledare inom gymnasieskolan och 2008 fick hon Karriärledarpriset som delas ut av Karriärförlaget och Sveriges vägledarförening.

Ingrid Sörlin Kristoffersson är skolledare och rektor. 2003 fick hon Libers skolledarpris för sitt arbete med entreprenörskap inom gymnasieskolan.

2. Entreprenörskap – utveckling av företagande Fakta och uppgifter av Cege Ekström, Ronald Fagerfjäll, Carina Jansson (2013)

Entreprenörskap – Utveckling av företagande är pristagare i tidningen Entreprenörskaps genomgång av alla svenska läroböcker i ämnet! Hur kommer nya företag till?

Vad driver en nyföretagare och entreprenör? Vad ligger bakom utvecklingen av nya företag och produkter?

Vad behöver man kunna beträffande företagande, ekonomi och projektarbete för att starta och driva företag?

Läs mer
Entreprenörskap – Utveckling av företagande handlar om att kunna ta initiativ, ta ansvar och vara kreativ. Detta är egenskaper som kännetecknar flertalet företagsentreprenörer.

Läromedlet innehåller moment som ska utveckla läsarens entreprenöriella medvetenhet och handlande, bland annat genom att planera, genomföra och utvärdera projekt.

Den innehåller också moment i grundläggande företagande och företagsekonomi och hur ett projekt ska planeras uttryckt i ekonomiska termer.

Se även  3 böcker om änglar du inte läst

Kombinerad fakta- och uppgiftsbok
Boken innehåller väl avvägda faktaavsnitt med insprängda praktiska exempel och korta reportage ”Inifrån företaget”. Dessutom speglas svensk entreprenörshistoria i ett antal fylliga porträtt av kända entreprenörer och företag.

Där finns också lite svensk utvecklingshistoria kring specifika branscher. Läsaren uppmanas till egen aktivitet både genom övningsuppgifter av olika slag och i stöd för eget projektarbete. Förslag till lösningar finns i häftet Kommentarer & lösningar.

Bred användning
Entreprenörskap – Utveckling av företagande är avsedd för olika typer av kurser inom entreprenörskap och företagande såsom Entreprenörskap och Entreprenörskap och företagande, men även för Företagsekonomi 1. Materialet kan också användas för att exempelvis driva Ung Företagsamhet (UF).

Om författarna
Cege Ekström, ekonom och lärare inom kvalificerad yrkesutbildning (KY) och välkänd läroboksförfattare. Ronald Fagerfjäll, ledarskribent på Dagens Industri och författare till böcker om svenskt näringsliv. Carina Jansson, ingenjör, ekonom och gymnasielärare. Alla tre har arbetat med företagande i olika former.

3. Entreprenörskap, fakta- och övningsbok av Helena Palmheden (2013)

Entreprenörskap är ett läromedel för gymnasiekursen med samma namn. Ett samhälle förutsätter att människor finner nya lösningar och att de söker metoder för att hitta dessa. Detta är ett läromedel som hjälper eleverna att sätta igång och utveckla sitt entreprenöriella tänkande. Läromedlet finns som tryckt elevbok och digitalt läromedel.

Se även  Bok om Avicii - "Tim: Biografin om Avicii" av Måns Mosesson

Entreprenörskap innehåller fyra teman:

  • Introduktion
  • Projektstart
  • Genomförande
  • Avslut

Detta är en kombinerad fakta- och övningsbok som lär eleverna att realisera sina idéer utifrån ett uppsatt mål och en projektplan. Här följs hela projektets process från start, via planering och genomförande, till avslut.

Läromedlet är bland annat fyllt av övningar, idéer, tips, mallar och case, allt för att konkretisera och hjälpa dina elever att förstå vad entreprenörskap innebär.

Entreprenörskap i korthet:
* en kombinerad fakta- och övningsbok för gymnasiekursen entreprenörskap
* lär eleverna att planera, genomföra och avsluta projekt
* många övningar, idéer, tips, mallar och case som förmedlar vad entreprenörskap innebär

Inlägg senast uppdaterat: 13 februari, 2022

Har du läst någon bok som är nämnd i inlägget? Lämna din recension nedan 👇