4 böcker om godmanskap vi rekommenderar

En person som själv inte kan sköta sina angelägenheter kan få en god man förordnad för sig. 

För dig som är på jakt efter litteratur inom ämnet har vi nedan listat 4 böcker om godmanskap värda att spana in. Vi hoppas de är till stor hjälp.

1. God man & förvaltare: en praktisk vägledning av Tommy Hansson (2020)

GOD MAN & FÖRVALTARE – en praktisk vägledning – vänder sig till dig som är eller funderar på att bli god man. Boken bygger på författarens mångåriga erfarenhet från uppdrag som god man och förvaltare.

Du läser utförligt om vad det innebär att vara god man, vad som förväntas av dig och hur du löser olika svårigheter du ställs inför. Det är mycket man måste sätta sig in i, och mycket att ta reda på för att komma igång med sitt uppdrag på ett bra sätt. Boken hjälper dig från de första stapplande stegen när du fått ditt förordnande och ska träffa huvudmannen till alla kontakter med olika myndigheter, hantering av ekonomin och allt praktiskt som behöver göras.

Stort utrymme ägnas åt den lite knepiga årsräkningen och hur du undviker fällor och fel i arbetet med att få den att stämma. Du får även tips på hur du felsöker årsräkningen.

Se även  Boktips: Bok om Åre du aldrig tidigare läst

– Bra praktisk hjälp ges till gode mannen. Konkreta råd hur olika situationer ska hanteras ges – inte bara lagregler. Rekommenderas varmt. (Stockholms överförmyndarnämnd)

2. God man och förvaltare: en handbok (bok + digital produkt) (2020)

Att vara god man eller förvaltare är ett samhällsviktigt uppdrag som kräver både kunskap och engagemang. I denna bok med tillhörande webbutbildning går författarna utförligt igenom vilka regler som gäller för ditt uppdrag. Du får också en vägledning i hur man hanterar de svårigheter som kan uppkomma.

De inledande kapitlen ger en teoretisk bakgrund, följt av praktiska aspekter och vad du bör tänka på. Ett särskilt kapitel ägnas åt redovisningen till överförmyndaren och den löpande bokföringen.

Boken tar även upp speciella åtgärder som kan förekomma, exempelvis avveckling och försäljning av bostad samt deltagande i bouppteckning och arvskifte.

Alla råd och anvisningar i boken är framtagna tillsammans med personer som har haft uppdrag som ställföreträdare under många år.

Om du går igenom webbutbildningen med stöd av boken kan du inhämta de kunskaper som krävs för ett första uppdrag som god man. Om du redan är god man eller förvaltare fungerar även boken som en handbok under dina uppdrag.

När du köper boken får du samtidigt tillgång till bokens digitala material med interaktiva övningar, fördjupade teoretiska avsnitt, en genomgång av viktiga blanketter och mycket mer.

3. God man, förvaltare och förmyndare: domstolarnas handläggning av Jan Wallgren, Lars Holmgård (2020)

Vid tingsrätter handläggs ett stort antal ärenden om god man, förvaltare och förmyndare. Detta är den första samlade framställningen av de processuella och materiella reglerna.

Se även  20 bästa böckerna om framgång & personlig utveckling 2021

I ”God man, förvaltare och förmyndare” ges svar på de frågor som brukar dyka upp vid domstolarnas handläggning. Exempel på sådana frågor är när den hjälpbehövandes behov bör tillgodoses på ett mindre ingripande sätt än genom godmanskap, vilka slutsatser som ska dras av ett läkarintyg samt när ett ärende är tvistigt och därför inte får handläggas av en notarie.

Boken vänder sig till alla som i tingsrätt och hovrätt handlägger ärenden om god man, förvaltare och förmyndare. Även personer utanför domstolarna har utbyte av boken.

4. Att vara god man och förvaltare av Leif Karlsson, Marie Lang-Karlsson (2015)

Boken beskriver och förklarar uppdraget som god man eller förvaltare. Den är anpassad till de utbildningskrav som har börjat framföras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen och Länsstyrelsen.

Den är indelad i tre delar:

Första delen svarar på grundläggande frågor om ställföreträdarskapet, bland annat: Vem får en god man? Vad gör en god man? Vilka lagar måste du förhålla dig till som god man?

Andra delen förklarar förordnandets tre delar: förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person. Delen beskriver även hur ett förordnande påbörjas och avslutas.

Se även  Bok om Avicii - "Tim: Biografin om Avicii" av Måns Mosesson

Tredje delen beskriver förordnanden som god man gentemot ensamkommande flyktingbarn, funktionshindrade, äldre och övriga personer med behov av god man.

Sist i boken återfinns utdrag ur ett antal relevanta lagar och blanketter för Förteckning över tillgångar och skulder vid dagen för förordnandet och Årsräkning/sluträkning.

Att vara god man och förvaltare vänder sig till dig som är, eller funderar på att bli god man eller förvaltare, och till dig som arbetar med vård- och omsorgsfrågor. Boken är också avsedd att användas i utbildning av goda män och förvaltare.

Om författarna

Leif Karlsson är civilekonom och arbetar på Stockholms universitet som administrativ chef. Marie Lang-Karlsson är pedagog samt socionom med inriktning mot äldre och funktionshindrade och arbetar på Attendo som verksamhetschef.

Författarna har båda lång erfarenhet av uppdrag som god man och förvaltare.

Inlägg senast uppdaterat: 13 februari, 2022

Har du läst någon bok som är nämnd i inlägget? Lämna din recension nedan 👇