3 böcker om alkoholism du måste läsa

Jag kom nyligen över mitt eget problematiska förhållande till alkohol, och min enda tröst har funnits i böcker. Jag har grävt i memoar efter memoar, grävt ner mig i de hårda vetenskapsböckerna och njutit av fiktionen på långt håll. Följande är en bit av de böcker om alkoholism som jag har funnit meningsfulla.

Att läsa dessa böcker om alkoholism och rekommendera dem till dig är en del av min personliga terapiprocess. Påminnelse: Du är mer än ditt beroende. Du kan ta dig till andra sidan. Och även om böcker är en bra början, tveka aldrig att arbeta med en professionell terapeut som kan ge dig de verktyg du behöver för att återhämta dig fullkomligen!

Det är inte lätt att ha en närstående som dricker för mycket, varför vi mer än gärna tipsar om 3 böcker som hjälper dig bättre hantera alkoholism samt smärtan och alla frågor som onekligen uppstår.

1. Alkohol, droger och hjärnan : tro och vetande utifrån modern neurovetenskap av Markus Heilig (2015)

Alcohol, drugs and the brain describe advances in brain research that have made it possible to better understand alcohol and drug problems.

Boken är skriven från författarens perspektiv som läkare och forskare och visar hur vetenskapens framsteg pekar ut vägar mot empatisk, rationell behandling som alternativ till moraliserande attityder och vårdideologiska strider.

Missbruksproblem är mycket vanliga, och nästan varje familj har erfarenhet av någon som drabbats. Svenskars användningsmönster av alkohol har förändrats.

Se även  5 böcker om drogmissbruk du måste läsa

After Work-ölen och mitt-i-veckan-drinken är förhållandevis nya i svensk dryckeskultur, samtidigt som traditionen av tungt helgdrickande finns kvar. Dessa dryckesbeteenden aktualiserar behovet av fördjupad kunskap och vetenskapligt grundade behandlingsmetoder.

För att nå dit behöver forskningens resultat nå ut utanför akademiska kretsar.

Hur påverkar alkohol hjärnan?

Finns det nya behandlingsmetoder mot beroende?

Se en föreläsning med Markus Heilig på temat ”Kärlek till droger eller begär efter kärlek?”

Han skriver populärvetenskapligt i ordets bästa mening: tankeväckande, generöst förklarande när han går bredvid patienten.

– Salomon Schulman i Sydsvenskan

2. Alkohol- och narkotikaproblem av Björn Johnson, Torkel Richert, Bengt Svensson (2017)

Över en miljon människor i Sverige har ett riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika. Alkohol- och narkotikaproblem berör ofta även anhöriga, vänner och arbetskamrater.

För att kunna förstå, förebygga och behandla sådana problem krävs kunskap.

I denna grundläggande lärobok presenteras aktuell, forskningsbaserad kunskap på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt.

Boken är unik i den bemärkelsen att den tar ett helhetsgrepp på alkohol- och narkotikaområdet.

Författarna belyser och problematiserar drogernas effekter och skadeverkningar, tar upp hur drogproblem kan förklaras med hjälp av teorier och begrepp från olika vetenskapsområden samt beskriver de sociala och hälsomässiga konsekvenser som problematisk droganvändning kan innebära för den enskilde.

Boken innehåller även en gedigen redogörelse för samhällets olika insatser på området – alkohol- och narkotikakontroll, prevention, utredning, vård- och behandling samt skadebegränsning.

Ett viktigt inslag i boken är intervjuer med yrkesutövare och en brukarföreträdare, som berättar om sina egna erfarenheter av att arbeta med frågor som rör bruk, missbruk och beroende.

Alkohol- och narkotikaproblem vänder sig till personer som studerar till socionom, psykolog, sjuksköterska, läkare, polis eller behandlingsassistent samt till dem som redan arbetar inom något av dessa yrken.

Se även  5 böcker om drogmissbruk du måste läsa

Personer som själva har eller har haft drogproblem är också en viktig målgrupp, liksom deras anhöriga. Men boken kan även läsas av personer med ett mer allmänt intresse av alkohol- och narkotikafrågor.

3. Vägen ut: en loggbok om alkoholism och medberoende av Kjell-Olof Feldt, Birgitta Von Otter (2016)

Efter många års hårt drickande beslutar sig Kjell-Olof Feldt vid 83 års ålder att återta kontrollen över det liv alkoholen håller på att ta över helt. Det är inte bara honom det drabbar.

Hans omgivning måste uthärda hans labila och ibland svårhanterliga sinnestillstånd.

His goal is not to become a sober alcoholic but to be able to associate with wine and spirits moderately and sensibly. In this he has strong support from his wife Birgitta von Otter and an understanding doctor at the County Council’s reception ”Alcohol and health”.

On the way out from the addiction-driven to the sensible drinking, Kjell-Olof and Birgitta have written a kind of logbook where they each tell from their perspective about what happened and what they felt.


Definitionen av alkoholism

Alkoholism är den allvarligaste formen av alkoholmissbruk och innebär oförmåga att hantera dryckesvanor. Det kallas också ofta för alkoholmissbruk. Alkoholmissbruk är organiserat i tre kategorier: mild, måttlig och svår. Varje kategori har olika symtom och kan orsaka skadliga biverkningar. Om den lämnas obehandlad kan alla typer av alkoholmissbruk gå utom kontroll.

Individer som kämpar med alkoholism känner sig ofta som om de inte kan fungera normalt utan alkohol. Detta kan leda till ett brett spektrum av problem och påverka professionella mål, personliga angelägenheter, relationer och övergripande hälsa. Med tiden kan de allvarliga biverkningarna av konsekvent alkoholmissbruk förvärras och orsaka skadliga komplikationer.

Se även  5 böcker om drogmissbruk du måste läsa

Du behöver inte lida av alkoholberoende i det tysta. Det finns många behandlingsalternativ tillgängliga för att hjälpa dig att övervinna alkoholmissbruk och uppnå långsiktig nykterhet.

Alkoholism: varningstecken

Ibland är varningstecknen på alkoholmissbruk mycket påtagliga. Andra gånger kan det ta längre tid att komma till ytan. När alkoholberoende upptäcks i ett tidigt skede ökar chansen för ett framgångsrikt tillfrisknande avsevärt.

Vanliga tecken på alkoholism inkluderar:

  • Att inte kunna kontrollera alkoholkonsumtionen
  • Sugen på alkohol när du inte dricker
  • Att sätta alkohol över personligt ansvar
  • Känner ett behov av att fortsätta dricka mer
  • Spendera en stor summa pengar på alkohol
  • Bete sig annorlunda efter att ha druckit

Om du känner att din alkoholkonsumtion är på väg att ta över ditt liv, är det viktigt att hitta behandlingsalternativ som hjälper dig att sänka ditt alkoholberoende. Din läkare kommer att kunna erbjuda professionell medicinsk hjälp om du är orolig över ditt drickande. Att söka hjälp för alkoholism förr snarare än senare får dig tillbaka på rätt spår för att leva ett hälsosamt och tillfredsställande liv.

Inlägg senast uppdaterat: 13 februari, 2022

Har du läst någon bok som är nämnd i inlägget? Lämna din recension nedan 👇