Webbplatsen innehåller reklam genom annonslänkar för Nextory, Bokus och BookBeat.

3 böcker om alkoholism du måste läsa

Beräknad lästid: 5 minuter ⏳

Det är inte lätt att ha en närstående som dricker för mycket, varför vi mer än gärna tipsar om 3 böcker som hjälper dig bättre hantera alkoholism samt smärtan och alla frågor som onekligen uppstår.

1. Alkohol, droger och hjärnan : tro och vetande utifrån modern neurovetenskap av Markus Heilig (2015)

Alcohol, drugs and the brain describe advances in brain research that have made it possible to better understand alcohol and drug problems.

Boken är skriven från författarens perspektiv som läkare och forskare och visar hur vetenskapens framsteg pekar ut vägar mot empatisk, rationell behandling som alternativ till moraliserande attityder och vårdideologiska strider.

Missbruksproblem är mycket vanliga, och nästan varje familj har erfarenhet av någon som drabbats. Svenskars användningsmönster av alkohol har förändrats.

After Work-ölen och mitt-i-veckan-drinken är förhållandevis nya i svensk dryckeskultur, samtidigt som traditionen av tungt helgdrickande finns kvar. Dessa dryckesbeteenden aktualiserar behovet av fördjupad kunskap och vetenskapligt grundade behandlingsmetoder.

För att nå dit behöver forskningens resultat nå ut utanför akademiska kretsar.

Hur påverkar alkohol hjärnan?

Finns det nya behandlingsmetoder mot beroende?

Se en föreläsning med Markus Heilig på temat “Kärlek till droger eller begär efter kärlek?”

Han skriver populärvetenskapligt i ordets bästa mening: tankeväckande, generöst förklarande när han går bredvid patienten.

– Salomon Schulman i Sydsvenskan

2. Alkohol- och narkotikaproblem av Björn Johnson, Torkel Richert, Bengt Svensson (2017)

Över en miljon människor i Sverige har ett riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika. Alkohol- och narkotikaproblem berör ofta även anhöriga, vänner och arbetskamrater.

För att kunna förstå, förebygga och behandla sådana problem krävs kunskap.

I denna grundläggande lärobok presenteras aktuell, forskningsbaserad kunskap på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt.

Boken är unik i den bemärkelsen att den tar ett helhetsgrepp på alkohol- och narkotikaområdet.

Författarna belyser och problematiserar drogernas effekter och skadeverkningar, tar upp hur drogproblem kan förklaras med hjälp av teorier och begrepp från olika vetenskapsområden samt beskriver de sociala och hälsomässiga konsekvenser som problematisk droganvändning kan innebära för den enskilde.

Boken innehåller även en gedigen redogörelse för samhällets olika insatser på området – alkohol- och narkotikakontroll, prevention, utredning, vård- och behandling samt skadebegränsning.

Ett viktigt inslag i boken är intervjuer med yrkesutövare och en brukarföreträdare, som berättar om sina egna erfarenheter av att arbeta med frågor som rör bruk, missbruk och beroende.

Alkohol- och narkotikaproblem vänder sig till personer som studerar till socionom, psykolog, sjuksköterska, läkare, polis eller behandlingsassistent samt till dem som redan arbetar inom något av dessa yrken.

Personer som själva har eller har haft drogproblem är också en viktig målgrupp, liksom deras anhöriga. Men boken kan även läsas av personer med ett mer allmänt intresse av alkohol- och narkotikafrågor.

3. Vägen ut: en loggbok om alkoholism och medberoende av Kjell-Olof Feldt, Birgitta Von Otter (2016)

Efter många års hårt drickande beslutar sig Kjell-Olof Feldt vid 83 års ålder att återta kontrollen över det liv alkoholen håller på att ta över helt. Det är inte bara honom det drabbar.

Hans omgivning måste uthärda hans labila och ibland svårhanterliga sinnestillstånd.

His goal is not to become a sober alcoholic but to be able to associate with wine and spirits moderately and sensibly. In this he has strong support from his wife Birgitta von Otter and an understanding doctor at the County Council’s reception “Alcohol and health”.

On the way out from the addiction-driven to the sensible drinking, Kjell-Olof and Birgitta have written a kind of logbook where they each tell from their perspective about what happened and what they felt.

Inlägg senast uppdaterat: 1 juni, 2021

Har du läst någon bok som är nämnd i inlägget? Lämna din recension nedan 👇