3 böcker om ensamhet du aldrig läst

Ensamhet är en universell mänsklig känsla som är både komplex och unik för varje individ. Eftersom det inte har någon gemensam orsak, kan förebyggandet och behandlingen av detta potentiellt skadliga sinnestillstånd variera dramatiskt.

Till exempel har ett ensamt barn som kämpar för att få vänner i skolan andra behov än en ensam äldre vuxen vars make nyligen har dött.

Den här artikeln diskuterar vad vi menar med termen ”ensam”, samt olika orsaker, hälsokonsekvenser, symtom och potentiella behandlingar för ensamhet.

Vi ger även tips på 3 böcker om ensamhet du kan ha stor användning för. Stort lycka till!

3 böcker om ensamhet vi rekommenderar

1. När du känner ensamhet – Vägledd meditation av Linda Dahlqvist

När du känner ensamhet – Vägledd meditation

Tid: 14 min 6 sek.

När vi förlorar kontakten med oss själva, vår plan och inflödet av det vi behöver kan känslor av obehaglig ensamhet stiga upp inom oss. Så låt oss nu återknyta kontakten med dig själv och din plan så att det du behöver kommer till dig och gemenskap byggs upp långt bortom denna värld. Det är då det blir enklare att leva i denna, vår värld. Tillsammans.

Meditationen innehåller theta-vågor.

Musik: Christopher Lloyd Clark

När du känner ensamhet – Vägledd meditation är tillgänglig som ljudbok.

2. Att vinna över ensamheten : Psykologens bästa råd av Anna Bennich

Vi talar sällan om det, men vi är många som kan känna oss ensamma. Det kan vara en faktisk avsaknad av social samvaro eller en känsla av att inte bli sedd, förstådd och bekräftad av de människor man har runt omkring sig.

Se även  Sluta älta skilsmässan & otrohet med 3 bra böcker

Ensamhet bör beskrivas som en av vår tids folksjukdomar. Vi har skapat ett samhälle som fokuserar på individen oavsett hur det får oss att må, och inte sällan blir kostnaden stress, ensamhet och en känsla av tomhet. Samtidigt står såväl samhället som den drabbade ofta handfallna när det kommer till att åtgärda problemet. Hur gör man egentligen för att få nya vänner? Hur lever man med någon, och inte bara bredvid? Hur vågar man ta de där viktiga små stegen till en förändrad livssituation med större gemenskap?

Anna Bennich, leg psykolog och leg psykoterapeut, möter många människor som kämpar med olika former av ensamhet. Här beskriver hon tillståndets olika uttryck, orsaker och effekter. Hon lyfter fram den senaste forskningen om relationernas betydelse för vår hälsa och ger handfasta tips och strategier för hur vi kan öka och fördjupa relationerna i våra liv. Hon lyfter även frågan om allas vårt gemensamma ansvar för att se och finnas till för varandra.

Att vinna över ensamheten : Psykologens bästa råd är tillgänglig som ljudbok och e-bok.

3. Att höra till : om ensamhet och gemenskap av Peter Strang

Ofrivillig ensamhet är förenad med stress, oro och ångest. Påtvingad ensamhet förhöjer dessutom risken för hjärt-kärlsjukdom och nedstämdhet. Gemenskap, däremot, ökar statistiskt sett livslängden och har varit ett framgångsrecept för människan alltsedan vår tid på savannen.

Se även  5 böcker om viktminskning du måste läsa

Idag är samhället fokuserat på individen men våra gener som är gjorda för gemenskap är oförändrade. Hur påverkar det oss? Och hur hanterar människan den existentiella ensamheten – att man kan känna sig ensam innerst inne, trots familj och vänner?

Dessa frågor närmar sig Peter Strang med ödmjukhet, respekt och stort kunnande.

Att höra till : om ensamhet och gemenskap är tillgänglig som e-bok.


Ensamhet: Vår definition

Medan vanliga definitioner av ensamhet beskriver det som ett tillstånd av ensamhet eller att vara ensam, är ensamhet faktiskt ett sinnestillstånd. Ensamhet får människor att känna sig tomma, ensamma och oönskade. Människor som är ensamma längtar ofta efter mänsklig kontakt, men deras sinnestillstånd gör det svårare att skapa kontakter med andra människor.

Forskare föreslår att ensamhet är förknippat med social isolering, dåliga sociala färdigheter, introversion och depression.

Ensamhet, enligt många experter, handlar inte nödvändigtvis om att vara ensam. Istället, om du känner dig ensam och isolerad, så är det så ensamhet spelar in i ditt sinnestillstånd.

Till exempel kan en nybörjare på college känna sig ensam trots att han är omgiven av rumskamrater och andra kamrater. En soldat som börjar sin militära karriär kan känna sig ensam efter att ha blivit utplacerad till ett främmande land, trots att han ständigt är omgiven av andra truppmedlemmar.

Orsaker till ensamhet

Bidragande faktorer till ensamhet inkluderar situationsvariabler, såsom fysisk isolering, flytt till en ny plats och skilsmässa.2 Död av någon betydelsefull i en persons liv kan också leda till känslor av ensamhet.

Se även  Bästa KBT-boken du aldrig läst

Dessutom kan det vara ett symptom på en psykologisk störning som depression. Depression gör ofta att människor drar sig tillbaka socialt, vilket kan leda till isolering. Forskning tyder också på att ensamhet kan vara en faktor som bidrar till symtom på depression.3

Ensamhet kan också tillskrivas interna faktorer som låg självkänsla. Människor som saknar självförtroende tror ofta att de är ovärdiga andra människors uppmärksamhet eller hänsyn, vilket kan leda till isolering och kronisk ensamhet.

Personlighetsfaktorer kan också spela en roll.1 Introverta personer kan till exempel vara mindre benägna att odla och söka sociala kontakter, vilket kan bidra till känslor av isolering och ensamhet.

Hälsorisker förknippade med ensamhet

Ensamhet har ett brett spektrum av negativa effekter på både fysisk och mental hälsa,4 inklusive:

  • Alkohol- och drogmissbruk
  • Förändrad hjärnfunktion
  • Alzheimers sjukdomsprogression
  • Antisocialt beteende
  • Kardiovaskulär sjukdom och stroke5
  • Minskad minne och inlärning
  • Depression och självmord
  • Ökade stressnivåer
  • Dåligt beslutsfattande

Inlägg senast uppdaterat: 18 februari, 2023

Har du läst någon bok som är nämnd i inlägget? Lämna din recension nedan 👇