Behandla depression: Självhjälp – 5 bra böcker

Har du drabbats av en depression? Det gör vi alla för eller senare.

I den här listan tipsar vi om böcker som kan hjälpa dig bli behandla din depression utan läkemedel.

1. Mindfulnessbaserad självhjälp: en övningsbok vid depression, oro och ångest (2015)

Mindfulness är ett kraftfullt verktyg för att förebygga och ta sig ur de tankemönster som skapar depression, stress och ångest. Här ger tre av världens främsta experter inom mindfulnessbaserad kognitiv terapi vägledning i hur du praktiserar förhållningssättet i din vardag.

Programmet på åtta veckor innehåller de övningar som har bevisat god effekt. Längs vägen har du stöd av erfarenheter från andra deltagare som genomgått kursen, reflektionsfrågor och inlästa guidade meditationer.

Med varm ton och lättillgängligt språk hjälper författarna dig att steg för steg minska ditt känslomässiga lidande och vidga din upplevelse av livet.

Du kan använda boken på egen hand, inom ramen för en kurs eller med stöd av en terapeut i en individuell kontakt. Om du är instruktör för ett MBKT-program får du här allt material du behöver till gruppens deltagare. Den här boken fungerar som en pålitlig vän, rådgivare och vägledare.

Ur förordet av Jon Kabat-Zinn

2. Lev mer, tänk mindre: bli fri från nedstämdhet och depression med metakognitiv terapi (2019)

Lev mer, tänk mindre visar hur du med hjälp av metoden metakognitiv terapi (MCT) kan bli fri från depression och nedstämdhet. Terapiformen håller på att slå igenom på bred front i världen, som ett nytt sätt att behandla depression.

Depression är ett växande problem för allt fler, och WHO larmar om att depression inom tre år blir den största sjukdomsbördan i världen. Men vad kan man som enskild göra åt det?

Vi har vant oss vid att tackla en kris genom att bearbeta den, tänka och analysera – men det är enligt behandlingsformen fel väg att gå. I stället bör vi låta saker passera och metakognitiv terapi lär oss hur.

Boken introducerar metoder för den som lider av nedstämdhet, men är även användbar för den som vill slippa hamna där. Genom att sluta grubbla och oroa oss återfår vi livsglädje och energi.

3. Panikångest och depression: frågor och svar om två av våra vanligaste folksjukdomar (2014)

Kan man bli fri från panikångest? Varför blir man deprimerad? Hur går psykoterapi till? Var kan man söka hjälp? Trots att panikångest och depression är några av våra vanligaste sjukdomar vet de flesta fortfarande alldeles för lite om dem och det är lätt att känna sig handfallen när man kommer i kontakt med sin egen eller andras psykiska ohälsa. Det är då den här boken behövs.

Se även  5 böcker om viktminskning du måste läsa

Christian Dahlström ger raka svar på de vanligaste frågorna om panikångest och depression. Efter att själv ha drabbats av båda sjukdomarna såg han behovet av att samla och sprida information om dem.

Christian arbetar som copywriter och frilansskribent och är mycket aktiv på sociala medier, där han debatterar och informerar om psykisk hälsa.

”Jag tycker den är jättebra! Jag har läst den från pärm till pärm och har inte hittat någonting som inte är rätt, det är schysst information. Jag skulle tycka om ifall den fanns tillgänglig på akutmottagningar.”

— Marie Åsberg, seniorprofessor och en av världens främsta depressionsforskare

”En av de mest tillgängliga och lättlästa böckerna inom psykiatri idag. En mycket informativ och användbar bok även för professionen psykiatri!”
— Martin Schalling, professor vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset

”…jag tror att många som har drabbats av depression eller panikångest kommer att ha god hjälp av boken”.
— Inger Alestig, Dagen

”Jag rekommenderar verkligen denna boken till alla. Oavsett om du själv är drabbad eller om du har en anhörig som är drabbad. Mer kunskap gynnar alla”!
— Sara Modigh, bloggplatsen.se

Den som vill få en snabb och kortfattad översikt av psykisk ohälsa ska läsa den här boken. En stor del av tillfrisknandet består i att få kontroll över sig själv, och den som vet mer om sin sjukdom har kommit en bit på väg.

— Arvid Lagercrantz

4. Depression – det är inte bara du: Diagnos på ett omänskligt samhälle (2019)

Journalisten Johann Hari har lidit av depression sedan han var liten, och började äta anti-depressiv medicin i tonåren. Men varje år behövde dosen ökas, och Johann, som själv är samhällsvetare, började fundera över orsakerna.

Så Johann åkte ut på en tre år och över sextusen mil lång resa. Han gjorde över tvåhundra intervjuer med några av världens mest framstående samhällsvetare, men också med helt vanliga människor som befunnit sig på botten och tillfrisknat.

Han hamnade på alla möjliga ställen som han från början aldrig hade anat att han skulle hamna på: en amish-by i Indiana, ett hyreshus i Berlin som gjort uppror, en brasiliansk stad som förbjudit reklam och ett laboratorium i Baltimore som arbetar på ett helt oväntat sätt.

5. Beteendeaktivering vid depression: en handbok för terapeuter (2013)

Beteendeaktivering (BA) är en empiriskt utprövad, strukturerad beteendeterapeutisk metod som visat goda resultat hos deprimerade patienter. I BA arbetar man systematiskt med att hjälpa patienter att förändra sitt beteende så att de kan komma i kontakt med de sidor av tillvaron som ökar engagemang och livsenergi.

Metoden är handlingsinriktad och lösningsfokuserad. Man gör en individuali serad kartläggning av vilka specifika handlingar som kan bidra till att bryta det depressiva tillståndet.

Tillsammans med terapeuten lägger patienten upp ett skräddarsytt schema, och följer detta istället för att handla utifrån tillfälliga sinnesstämningar. Man ger patienten strategier för att undgå ältande och undvikande beteende, och använder även tekniker för återfallsprevention.

Se även  Bästa boken om att älska sig själv du aldrig läst

Metoden fungerar själv ständigt, men låter sig även kombineras med annan behandling. Boken ger en översikt över teori, praktik och vetenskaplig forskning om beteendeaktivering vid depression, och innehåller även fall exempel och behandlingsuppläggning.

Beteendeaktivering vid depression vänder sig i första hand till blivande och verksamma psykoterapeuter och annan personal inom psykiatrisk vård, men metoden kan även tillämpas inom andra områden.


Vi hoppas verkligen på att böckerna ovan hjälper dig att behandla din depression utan läkemedel eller medicin. Det är nämligen vad verktyg som böcker och musik kan hjälpa dig göra. Du måste bara våga.

Stort lycka till i ditt liv!

Vad är depression för något?

Depression är en vanlig och allvarlig medicinsk sjukdom som negativt påverkar hur du mår, hur du tänker och hur du agerar. Lyckligtvis är det också behandlingsbart. Depression orsakar känslor av sorg och/eller förlust av intresse för aktiviteter du en gång njöt av. Det kan leda till en mängd olika känslomässiga och fysiska problem och kan minska din förmåga att fungera på jobbet och hemma.

Symtomen måste pågå i minst två veckor och måste representera en förändring av din tidigare funktionsnivå för att få diagnosen depression.

Dessutom kan medicinska tillstånd (t.ex. sköldkörtelproblem, hjärntumör eller vitaminbrist) efterlikna symtom på depression så det är viktigt att utesluta allmänna medicinska orsaker.

Hur många drabbar depression?

Depression drabbar uppskattningsvis en av 15 vuxna (6,7 %) under ett givet år. Och var sjätte person (16,6 %) kommer att uppleva depression någon gång i livet. Depression kan uppstå när som helst, men uppträder i genomsnitt först under de sena tonåren till mitten av 20-talet. Kvinnor är mer benägna än män att drabbas av depression. Vissa studier visar att en tredjedel av kvinnorna kommer att uppleva en allvarlig depressiv episod under sin livstid. Det finns en hög grad av ärftlighet (cirka 40%) när första gradens släktingar (föräldrar/barn/syskon) har depression.

Hur behandlas depression?

Depression är en av de mest behandlingsbara psykiska störningarna. Mellan 80 % och 90 % procent av personer med depression svarar så småningom bra på behandlingen. Nästan alla patienter får en viss lindring av sina symtom.

Innan en diagnos eller behandling ställs bör en vårdpersonal genomföra en grundlig diagnostisk utvärdering, inklusive en intervju och en fysisk undersökning. I vissa fall kan ett blodprov göras för att säkerställa att depressionen inte beror på ett medicinskt tillstånd som ett sköldkörtelproblem eller en vitaminbrist (om man vänder på den medicinska orsaken skulle de depressionsliknande symtomen lindras). Utvärderingen kommer att identifiera specifika symtom och utforska medicinska och familjehistorier såväl som kulturella och miljömässiga faktorer med målet att komma fram till en diagnos och planera ett handlingssätt.

Medicinering: Hjärnkemi kan bidra till en individs depression och kan vara med i behandlingen. Av denna anledning kan antidepressiva medel ordineras för att hjälpa till att modifiera ens hjärnkemi. Dessa mediciner är inte lugnande, ”överdelar” eller lugnande medel. De är inte vanebildande. Generellt sett har antidepressiva läkemedel ingen stimulerande effekt på personer som inte upplever depression.

Se även  5 böcker om ADHD du måste läsa 2021

Antidepressiva läkemedel kan ge en viss förbättring inom de första veckorna eller två av användningen men full nytta kanske inte ses förrän två till tre månader. Om en patient känner liten eller ingen förbättring efter flera veckor, kan hans eller hennes psykiater ändra dosen av medicinen eller lägga till eller ersätta ett annat antidepressivt medel. I vissa situationer kan andra psykotropa mediciner vara till hjälp. Det är viktigt att låta din läkare veta om ett läkemedel inte fungerar eller om du upplever biverkningar.

Psykiatriker rekommenderar vanligtvis att patienter fortsätter att ta medicin i sex månader eller mer efter att symtomen har förbättrats. Långvarig underhållsbehandling kan föreslås för att minska risken för framtida episoder för vissa personer med hög risk.

Psykoterapi: Psykoterapi, eller ”samtalterapi”, används ibland ensamt för behandling av mild depression; för måttlig till svår depression används psykoterapi ofta tillsammans med antidepressiva läkemedel. Kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig vara effektiv vid behandling av depression. KBT är en terapiform inriktad på problemlösning i nuet. KBT hjälper en person att känna igen förvrängt/negativt tänkande med målet att ändra tankar och beteenden för att svara på utmaningar på ett mer positivt sätt.

Psykoterapi kan involvera endast individen, men den kan inkludera andra. Till exempel kan familje- eller parterapi hjälpa till att lösa problem inom dessa nära relationer. Gruppterapi för människor med liknande sjukdomar samman i en stödjande miljö och kan hjälpa deltagaren att lära sig hur andra klarar sig i liknande situationer.

Beroende på hur allvarlig depressionen är kan behandlingen ta några veckor eller mycket längre. I många fall kan betydande förbättringar göras på 10 till 15 sessioner.

Elektrokonvulsiv terapi (ECT) är en medicinsk behandling som oftast har varit reserverad för patienter med allvarlig depression som inte har svarat på andra behandlingar. Det innebär en kort elektrisk stimulering av hjärnan medan patienten är under narkos. En patient får vanligtvis ECT två till tre gånger i veckan för totalt sex till tolv behandlingar. Det sköts vanligtvis av ett team av utbildad medicinsk personal, inklusive en psykiater, en anestesiolog och en sjuksköterska eller läkarassistent. ECT har använts sedan 1940-talet, och många års forskning har lett till stora förbättringar och erkännandet av dess effektivitet som en vanlig behandling snarare än en ”sista utväg”. .

Inlägg senast uppdaterat: 13 februari, 2022

Har du läst någon bok som är nämnd i inlägget? Lämna din recension nedan 👇