3 böcker om utrikespolitik du måste läsa

Beräknad lästid: 4 minuter ⏳ 1. Sverige i stormaktspolitikens mitt : Om diplomati och utrikespolitik av Sven Hirdman (2018) 2. Spelaren Christian Günther : Sveriges utrikespolitik under andra världskriget av Henrik Arnstad (2014) Nu kommer den i häftad utgåva – Spelaren Christian Gu¤nther. Boken som förändrade norra Europas historieskrivning, diskuterades påinternationell regeringsnivå och blev standardverk om Sveriges kontroversiella utrikespolitik under … Läs mer

2 böcker om miljöekonomi du måste läsa

Beräknad lästid: 3 minuter ⏳ 1. Modern miljöekonomi: ekonomiska teorier om hållbar utveckling av Markus Larsson, Leif Bratt (2014) Med klimatförändringar, en snabbt minskande biologisk mångfald och en rad andra globala miljöhot har vi pressat ekosystemen långt över vad de tål. Att förhindra en ekologisk kollaps ställer nya krav på det ekonomiska systemet. Det krävs en ny ekonomi som inte … Läs mer

2 böcker om miljöetik du måste läsa

Beräknad lästid: 3 minuter ⏳ 1. Miljöetik : från problem till lösning av Olle Torpman (2017) Vi blir allt fler människor på jorden och våra aktiviteter tär på miljön. Vi skövlar regnskogarna, utfiskar haven och släpper ut gifter och koldioxid i atmosfären. Temperaturen höjs, vattennivåer stiger och djurarter hotas av utrotning. Naturkatastrofer och felslagna skördar gör att världens svältsituation förvärras. … Läs mer

2 böcker om miljöbalken du måste läsa

Beräknad lästid: 3 minuter ⏳ Vill du lära dig mer om miljöbalken? Då har du kommit helt rätt. 1. Miljöbalken av Stefan Rubenson (2021) Miljöbalken har nu varit i kraft i drygt 20 år och är en samlad miljölagstiftning som är sektorsövergripande. Ambitionen med miljöbalken är att utifrån en modern syn på ekologisk hållbarhet åstadkomma en sektorsövergripandemiljölagstiftning som kan fungera … Läs mer

2 böcker om miljörätt du måste läsa

Beräknad lästid: 3 minuter ⏳ 1. Miljörätt av Jonas Ebbesson (2021) “Den miljörättsliga utmaningen, i ljuset av målet om hållbar utveckling, består inte bara i att förbjuda alla skadliga verksamheter. Det handlar också om att utforma rättsprinciper och processer som på ett tillfredsställande och långsiktigt sätt skyddar människan och miljön – de socialekologiska systemen – och främjar ett hållbart nyttjande … Läs mer

3 böcker om sjukvården alla måste läsa

Beräknad lästid: 4 minuter ⏳ 1. När sjukvården blev en marknad: effekter och alternativ av Göran Dahlgren (2018) I dag har svensk sjukvård blivit en marknad. Vinstmöjligheter och lönsamhet snarare än behov av vård styr i allt högre grad den skattefinansierade vårdens organisering och fördelning. Detta skapar en alltmer fragmentiserad och ojämlik vård. En av sjukvårdspolitikens största utmaningar borde vara … Läs mer

3 böcker om invandring alla måste läsa

Beräknad lästid: 7 minuter ⏳ Det här är 3 böcker om invandring på svenska vi anser att alla bör läsa minst en gång. 1. Utan invandring stannar Sverige av Jesper Strömbäck (2016) Hur påverkas Sverige av invandring? Med tanke på hur mycket invandringen diskuteras borde svaret vara glasklart. Det är det inte. Framför allt har debatten saknat ett större perspektiv … Läs mer

5 böcker om rasism du måste läsa

Beräknad lästid: 8 minuter ⏳ Det här är vår lista över böcker om rasism vi anser alla bör läsa åtminstone en gång. 1. Historiens vita fläckar : om rasismens rötter i Sverige av Maria Ripenberg (2019) Sveriges historia har vita fläckar  – det tydliggör denna genreöverskridande berättelse om konungariket Sveriges relationer till de främmande. Maria Ripenberg avslöjar hur den svenska … Läs mer

3 böcker om arbetsplatsmobbning du måste läsa

Beräknad lästid: 4 minuter ⏳ 1. Mobbning på jobbet: uttryck och åtgärder av Stefan Blomberg (2016) Vad är egentligen mobbning och vad skiljer det från vanliga konflikter? Hur påverkas de utsatta? Hur ska mobbning bäst hanteras på en arbetsplats och hur kan samhället motverka mobbning? Baserat på den senaste forskningen och utifrån stor egen erfarenhet av att möta utsatta människor … Läs mer

2 böcker om hedersförtryck du måste läsa

Beräknad lästid: 5 minuter ⏳ Hedersförtryck är något vi anser alla behöva lära sig mer om. Det här är våra tips på 3 bra böcker att läsa. 1. Vem har sagt något om kärlek? : att bryta sig fri från hedersförtryck av Elaf Ali (2021) Det är en vanlig onsdagskväll när det som inte får hända händer. Hemtelefonen ringer och … Läs mer