3 böcker om sjukvården alla måste läsa

1. När sjukvården blev en marknad: effekter och alternativ av Göran Dahlgren (2018)

I dag har svensk sjukvård blivit en marknad. Vinstmöjligheter och lönsamhet snarare än behov av vård styr i allt högre grad den skattefinansierade vårdens organisering och fördelning. Detta skapar en alltmer fragmentiserad och ojämlik vård. En av sjukvårdspolitikens största utmaningar borde vara att bryta marknadiseringen av vården. I denna bok redovisas både effekter av vårdens kommersialisering och konkreta förslag som bidrar till en bättre och jämlikare vård och hälsa.

Författaren Göran Dahlgren är för närvarande gästprofessor vid University of Liverpool i England och har bland annat varit chef för sjukvårdsenheten vid Socialdepartementet.

Boken är utgiven med stöd av Arena idé och i samarbete med nätverket Gemensam Välfärd.

2. Svensk sjukvård till vanvett: om patienten bestämmer… av Åsa Kadowaki (2018)

Har patienten alltid rätt i sina åsikter om sitt tillstånd? Har läkarna i praktiken avsagt sig sin kompetens att göra medicinska bedöm-ningar och att bedöma patientens arbetsförmåga och när sjukskrivning är lämpligt och en korrekt åtgärd?

Se även  5 böcker om rasism och främlingsfientlighet att läsa

Ska vi lösa sociala, ekonomiska och arbetsmarknadsproblem med medicinska åtgärder som läkemedel och sjukskrivningar?

Åsa Kadowaki argumenterar i den här boken för att läkarna ska återta sin auktoritet och våga göra medicinska bedömningar, som kanske inte alltid faller patienten på läppen. Hon argumenterar också för att patienterna ska återta initiativet och försöka lösa livets olika ekonomiska, arbetslöshets-och familjeproblem på ett aktivt sätt och inte passivt förlita sig på, att sjukvården ska skydda för påfrestningar och lindra de plågor som livet normalt utsätter oss alla för.

3. Befria sjukvården: Konsten att lösa sjukvårdens egentliga problem av Magnus Lord (2019)

Trots att sjukvården består av utomordentliga människor tycks själva systemet ha utvecklat förbättringsresistens. Den medicinska utvecklingen har varit imponerande, men den verksamhetsmässiga har det inte. Även om otaliga förbättringskoncept provats

Se även  2 böcker om hedersförtryck du måste läsa

Orsaken är ett besynnerligt systemfel. Sjukvården lånar huvuddelen av sitt produktionstänkande från 1920-talets amerikanska bilindustri.

Tänkandet, som kallas massproduktion, lämpar sig helt enkelt inte för sjukvårdens komplexitet. Medarbetare och chefer befinner sig i ett dåligt system och att bara addera förbättringsmetoder hjälper inte.

Det går i själva verket allt tyngre.

Men några framgångsrika sjukvårdsverksamheter har förstått problemet. De har de senaste femton åren inlett skiftet till en modern filosofi, med fokus på människan.

Denna filosofi står på tre ben: 1) mandatet att styra och utveckla kärnverksamheten ges till vårdprofessionerna, 2) förbättringsarbetet görs ur patientens perspektiv och 3) man byter till en ny form av uppbyggligt och stödjande chefskap.

Omställningen har gett enastående fina resultat. Boken förklarar i detalj orsakerna till de nuvarande problemen och vilka färdigheter som behövs för att lyckas.

Magnus Lord är en av Europas ledande experter inom området och ett välkänt namn i sjukvården. Han har i tre decen nier studerat och arbetat praktiskt med hur man skapar välfungerande verksamheter med människan i fokus.

Se även  3 böcker om arbetsplatsmobbning du måste läsa

Som läkare, civilekonom och civilingenjör har han en unik bakgrund för att förstå och lära ut den nya filosofin. Detta är en efterlängtad bok.

Inlägg senast uppdaterat: 13 februari, 2022

Har du läst någon bok som är nämnd i inlägget? Lämna din recension nedan 👇