3 böcker om utrikespolitik du måste läsa

1. Sverige i stormaktspolitikens mitt : Om diplomati och utrikespolitik av Sven Hirdman (2018)

2. Spelaren Christian Günther : Sveriges utrikespolitik under andra världskriget av Henrik Arnstad (2014)

Nu kommer den i häftad utgåva – Spelaren Christian Gu¤nther. Boken som förändrade norra Europas historieskrivning, diskuterades på
internationell regeringsnivå och blev standardverk om Sveriges kontroversiella utrikespolitik under andra världskriget.

Utrikesminister Gu¤nther arbetade 1940-1941 hårt för ett svenskt närmande till Nazityskland. Under arbetets gång blev han en säkerhetsrisk och begick troligen spioneribrott. Kanske erbjöd han till och med Nazityskland, i hemlighet, militärfördrag.
Ett år senare gav Gu¤nther, som förste utrikesminister i världen, judar en fristad under Förintelsen.

Spelaren Christian Gu¤nther tecknar ett porträtt av en gåtfull minister och person, känd för sin spelmani, som periodvis ensam utformade den svenska utrikespolitiken under andra världskriget.

Boken som utkom första gången 2006 (W&W) har i denna nya upplaga försetts med ett nyskrivet förord av författaren Ola Larsmo, ordförande för svenska PEN-klubben.

”En utomordentligt intressant, välskriven och läsvärd bok om en viktig person i svensk nutidshistoria. Boken är samtidigt en mycket god skildring av Sveriges utrikespolitik under kriget. Henrik Arnstad skriver med bred sakkunskap och beläsenhet.”
Fil. dr. Bo Persson
Universitetslektor, Historiska Institutionen,
Stockholms Universitet

3. Olof Palme och utrikespolitiken : Europa och Tredje världen av Ann-Marie Ekengren (2005)

Olof Palme (1927-1986) har ofta beskrivits om en idéentreprenör. Han var en politiker som väckte starka känslor hos både meningsmotståndare och fränder. De flesta som hörde Olof Palme hade svårt att vara likgiltiga inför hans politiska tilltal. Alla som var politiskt aktiva i någon större utsträckning under 1960-, 1970- eller 1980-talen hade ett uttalat förhållningssätt till Palme och hans politiska gärning.

Hittills är det i första hand politiska journalister som studerat och analyserat Palmes politik, hans gärning och personliga stil. Förbluffande lite forskning har genomförts som behandlar innehållet, ursprunget och effekterna av Olof Palmes idéer. Den här boken handlar om Olof Palmes politiska visioner och idéer, med fokus på den utrikespolitik han drev.

Vilken betydelse har idéer och enskilda individer för de beslut som fattas? Genom att studera Palmes idéer beträffande Europapolitiken och stödet till befrielserörelser i Tredje världen, analyseras på vilket sätt idéer har betydelse för staters utrikespolitik.

Inlägg senast uppdaterat: 13 februari, 2022

Har du läst någon bok som är nämnd i inlägget? Lämna din recension nedan 👇