2 böcker om miljöekonomi du måste läsa

1. Modern miljöekonomi: ekonomiska teorier om hållbar utveckling av Markus Larsson, Leif Bratt (2014)

Med klimatförändringar, en snabbt minskande biologisk mångfald och en rad andra globala miljöhot har vi pressat ekosystemen långt över vad de tål. Att förhindra en ekologisk kollaps ställer nya krav på det ekonomiska systemet.

Det krävs en ny ekonomi som inte bara syftar till utveckling och ökad välfärd utan även till civilisationens överlevnad på jorden.

Modern miljöekonomi ger en introduktion till miljöekonomi, ekologisk ekonomi och institutionell ekonomi. Boken beskriver framväxten av dagens ekonomiska system och presenterar de grundläggande mikroekonomiska teorier som miljöekonomin baseras på.

Se även  Bästa boken om klimatet du aldrig läst

Utöver olika ekonomiska teorier om miljöproblems uppkomst och hur de bäst hanteras ges flera exempel på praktiska tillämpningar på aktuella miljöproblem.

Modern miljöekonomi – ekonomiska teorier om hållbar utveckling vänder sig till dig som studerar på utbildningar inom ekonomi, miljövetenskap och utvecklingsstudier, men även till dig som inte är student men ändå är intresserad av ekonomins roll i arbetet för en hållbar utveckling.

2. Miljöekonomi för en hållbar utveckling av Håkan Pihl (2014)

Varför uppstår miljöproblem? Vad kan göras för att förhindra skador? Hur kan en omvandling mot ett hållbart samhälle åstadkommas?

Se även  Bästa boken om klimatet du aldrig läst

Klimatförändringar och andra miljöhot är problem som väcker stort engagemang och många frågor. Denna bok är en utmärkt introduktion till ämnet.

Här granskas dessa frågor ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, snedvridande asymmetrier i ekonomi och politik kartläggs och institutionella lösningar på problem men diskuteras.

Exempelvis analyseras effekterna av miljöskatter, subven tioner och handel med utsläppsrättigheter.

Miljöekonomi för en hållbar utveckling är främst tänkt som lärobok vid universitet, högskolor och allmänna miljökurser, men är också av stort intresse för alla som engagerar sig i miljödebatten.

Inlägg senast uppdaterat: 13 februari, 2022

Har du läst någon bok som är nämnd i inlägget? Lämna din recension nedan 👇