3 ljudböcker om kvinnomisshandel du måste lyssna på [GRATIS]

1. Fri himmel: Destruktivt förhållande med psykisk och fysisk misshandel

Noah är 50 år när hon faller för Katja. De blir snabbt ett par och inom två veckor har Katja flyttat in hos henne.

Katja tar snabbt kontrollen över Noah och hennes liv, och hon tar över kontakten med hennes nära och kära. Katja utsätter dagligen Noah för psykisk misshandel, mot slutet även fysisk.

Efter två år i Katjas våld lyckas Noah ta kontakt med en kvinnojour och socialtjänst och kan äntligen börja ett nytt liv.

”Fri himmel” är en naken och utlämnande sann berättelse om att under lång tid leva med psykisk och fysisk misshandel i ett lesbiskt förhållande.

Fri himmel: Destruktivt förhållande med psykisk och fysisk misshandel är tillgänglig som ljudbok.

2. Kärlekens straff: En sann historia om kvinnomisshandel

Rickard finns inte kvar i barnens omedelbara närhet, men kampen är inte över än.

Han försöker nu med alla medel att få ensam vårdnad för Amanda. På möten och förhandlingar ska familjen utredas och både socialtjänsten och chefen på jobbet utgör hot för deras redan sköra vardag.

Och Rickard verkar inte ens dra sig för att tillfoga barnens mamma allvarlig skada. Men en mor kan uppbringa otroliga krafter och kommer alltid att kämpa in i det sista för att skydda sina barn. Om hon bara kan få rätten på sin sida finns kanske ändå hopp för den lilla familjen?

Kärlekens straff: En sann historia om kvinnomisshandel är tillgänglig som ljudbok.

3. Kärlekens pris: En sann historia om kvinnomisshandel

Med självkänslan i botten föll Nikola offer för en man som skulle göra hennes liv till en mardröm. Han var snygg och charmig, och hon var för ung för att se varningstecken. De gifte sig och misshandeln började redan första dagen på deras bröllopsresa.

Se även  Kung för en dag som ljudbok GRATIS i 7 dagar

De följande åren hölls hon fången, sexuellt utnyttjad och misshandlad på de mest förfärliga sätt, av sin man som insisterade på att han gjorde detta endast på grund av att han älskade henne.

När Nikolas man sa att han skulle döda henne fann hon äntligen modet att fly. Så småningom lyckades hon bryta de destruktiva mönstren, och idag arbetar hon som terapeut och hjälper andra som har liknande erfarenheter.

Kärlekens pris: En sann historia om kvinnomisshandel är tillgänglig som ljudbok.


Kvinnovåld: Fakta

  • Våld mot kvinnor – särskilt våld i nära relationer och sexuellt våld – är ett stort folkhälsoproblem och en kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter.
  • Uppskattningar publicerade av WHO visar att globalt sett har cirka 1 av 3 (30 %) av kvinnorna i världen blivit utsatta för antingen fysiskt och/eller sexuellt våld i nära relationer eller sexuellt våld från en partner under sin livstid.
  • Det mesta av detta våld är våld i nära relationer. I världen rapporterar nästan en tredjedel (27 %) av kvinnor i åldrarna 15-49 år som varit i ett förhållande att de har blivit utsatta för någon form av fysiskt och/eller sexuellt våld av sin närstående.
  • Våld kan påverka kvinnors fysiska, mentala, sexuella och reproduktiva hälsa negativt och kan öka risken att insjukna i hiv i vissa sammanhang.
  • Våld mot kvinnor går att förebygga. Hälso- och sjukvårdssektorn har en viktig roll att spela för att ge en omfattande hälsovård till kvinnor som utsätts för våld, och som en ingångspunkt för att hänvisa kvinnor till andra stödtjänster de kan behöva.

Kvinnovåld: Nyckelfakta

Våld mot kvinnor – särskilt våld i nära relationer och sexuellt våld – är ett stort folkhälsoproblem och en kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter.

Uppskattningar publicerade av WHO visar att globalt sett har cirka 1 av 3 (30 %) av kvinnorna i världen blivit utsatta för antingen fysiskt och/eller sexuellt våld i nära relationer eller sexuellt våld från en partner under sin livstid.

Det mesta av detta våld är våld i nära relationer. I världen rapporterar nästan en tredjedel (27 %) av kvinnor i åldrarna 15-49 år som varit i ett förhållande att de har blivit utsatta för någon form av fysiskt och/eller sexuellt våld av sin närstående.

Se även  Stranden som ljudbok GRATIS i 7 dagar

Våld kan påverka kvinnors fysiska, mentala, sexuella och reproduktiva hälsa negativt och kan öka risken att insjukna i hiv i vissa sammanhang.

Våld mot kvinnor går att förebygga. Hälso- och sjukvårdssektorn har en viktig roll att spela för att ge en omfattande hälsovård till kvinnor som utsätts för våld, och som en ingångspunkt för att hänvisa kvinnor till andra stödtjänster de kan behöva.

Introduktion

FN definierar våld mot kvinnor som ”varje könsbaserat våld som leder till, eller sannolikt kommer att resultera i, fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, inklusive hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt berövande av kvinnor. frihet, oavsett om det sker i det offentliga eller privata livet.” (1)

Våld i intim partner hänvisar till beteende av en intim partner eller ex-partner som orsakar fysisk, sexuell eller psykisk skada, inklusive fysisk aggression, sexuellt tvång, psykisk misshandel och kontrollerande beteenden.

Sexuellt våld är ”alla sexuella handlingar, försök att få till stånd en sexuell handling eller annan handling riktad mot en persons sexualitet med hjälp av tvång, av vilken person som helst oavsett deras relation till offret, i vilken miljö som helst. Det inkluderar våldtäkt, definierad som fysiskt påtvingad eller på annat sätt påtvingad penetrering av vulva eller anus med en penis, annan kroppsdel ​​eller föremål, försök till våldtäkt, oönskad sexuell beröring och andra icke-kontaktformer.”

Kvinnovåld: Omfattningen av problemet

Undersökningar på befolkningsnivå baserade på rapporter från överlevande ger de mest exakta uppskattningarna av förekomsten av våld i nära relationer och sexuellt våld. En analys från 2018 av prevalensdata från 2000-2018 i 161 länder och områden, utförd av WHO på uppdrag av FN:s interagency arbetsgrupp för våld mot kvinnor, fann att nästan 1 av 3, eller 30 %, av kvinnorna har blivit utsatta världen över. till fysiskt och/eller sexuellt våld av en intim partner eller icke-partner sexuellt våld eller båda (2).

Se även  Lärjungen som ljudbok GRATIS i 7 dagar

Globala och regionala uppskattningar av våld mot kvinnor

Över en fjärdedel av kvinnor i åldern 15-49 år som har varit i ett förhållande har utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld av sin närstående minst en gång i livet (sedan 15 års ålder). Prevalensuppskattningarna av våld i nära relationer under hela livet sträcker sig från 20 % i västra Stilla havet, 22 % i höginkomstländer och Europa och 25 % i WHO:s regioner i Amerika till 33 % i WHO:s afrikanska region, 31 % i WHO östra Medelhavsregionen och 33 % i WHO:s region i Sydostasien.

Globalt begås så många som 38 % av alla mord på kvinnor av intima partners. Utöver våld i nära relationer rapporterar 6 % av kvinnorna globalt att de blivit utsatta för sexuella övergrepp av någon annan än en partner, även om uppgifterna om sexuellt våld utanför partner är mer begränsade. Intim partner och sexuellt våld utövas oftast av män mot kvinnor.

Nedstängningar under covid-19-pandemin och dess sociala och ekonomiska konsekvenser har ökat kvinnors exponering för missbrukande partners och kända riskfaktorer, samtidigt som deras tillgång till tjänster begränsas. Situationer av humanitära kriser och fördrivning kan förvärra existerande våld, såsom från nära partner, såväl som sexuellt våld utanför partner, och kan också leda till nya former av våld mot kvinnor.

Inlägg senast uppdaterat: 13 februari, 2022

Har du läst någon bok som är nämnd i inlägget? Lämna din recension nedan 👇