Emanuel Swedenborgs 3 bästa böcker du måste läsa

Emanuel Swedenborg, född 29 januari 1688 i Sankt Jakobs församling i Stockholm, död 29 mars 1772 i London, var en svensk vetenskapsman, filosof, bibeltolkare, teosof, kristen mystiker och teolog. Swedenborg hade en mångsidig karriär som uppfinnare och vetenskapsman.

Det här är vår lista över Emanuel Swedenborgs 3 bästa böcker du måste läsa.

1. En himmelsk lära om det Nya Jerusalem

Boken ”En Himmelsk Lära” sammanfattar Swedenborgs teologi, och blir därför en utmärkt introduktion till hans tolkning av kristendomens grundtankar. Swedenborg presenterar ett nytt synsätt och ett nytt tänkesätt. Boken har 23 korta kapitel där 23 olika frågor besvaras.

Frågor som t.ex. Vem Gud är? Hur Guds försyn verkar? Vad verklig kärlek är och hur människors pånyttfödelse – frälsning sker. Varför frestelser? Vad är tro?Swedenborg skriver själv i bokens inledning att de presenterade lärosatserna är till för en förnyad kyrka.

Att det i Bibeln finns en djupare mening beskriver Swedenborg i alla sina religiösa skrifter. Han förklarar den andliga innebörden bakom bokstavsmeningen i Bibeln. Detta har kallats Swedenborgs korrespondenslära.

Eftersom den har blivit uppenbarad för honom från himlen kallas den ”En Himmelsk Lära”. Författaren Emanuel Swedenborg 1688 – 1772. Emanuel Swedberg studerade medicin, astronomi, naturvetenskap och matematik vid Uppsala universitet. Han samarbetade med Polhem, gjorde flera mekaniska uppfinningar bl.a. sådant som kunde användas i gruvnäringen. 1716 blev han utnämnd till assessor vid Bergskollegium.

Se även  3 böcker av Charlotte Brontë du måste läsa

Han publicerade flera böcker kring teknik och naturvetenskap, och han blev känd i den Europeiska vetenskapliga världen. 1719 blev han och hans syskon adlade och tog namnet ”Swedenborg”, tidigare Swedberg. 1734 publicerades hans ”Principia”, ett praktverk i tre delar om metallurgi.

Han övergick därefter att studera anatomi och fysiologi i ett försök att finna själens placering i kroppen. Vid mitten av 1740-talet tog Swedenborgs liv en annan vändning. Fram till nu hade han sysslat med naturvetenskap, men nu började han en inre resa.

Swedenborg blev övertygad om att Gud ville använda honom för att förklara Bibelns texter och göra dem meningsfullare för nutidens människor. Resten av sitt liv ägnade Swedenborg åt att fullfölja denna kallelse.

2. Om den yttersta domen och det förstörda Babylonien

”Den yttersta domen” är hos Swedenborg inte förbunden med den jordiska mänsklighetens sista tid eller Guds återtagande av sin skapelse. Den innebär istället ett renande och fullkomnande av hela den människovärld som andligen gått över till den andra sidan genom den övergång till en helt andlig tillvaro som kallas vår död.

Se även  Olga Tokarczuks 3 bästa böcker du måste läsa

”Den yttersta domen” är hos Swedenborg inte förbunden med den jordiska mänsklighetens sista tid eller Guds återtagande av sin skapelse. Den innebär istället ett renande och fullkomnande av hela den människovärld som andligen gått över till den andra sidan genom den övergång till en helt andlig tillvaro som kallas vår död.

Vår inre kärlek leder oss då alltid i någon riktning, bättre eller sämre, men vi måste samtidigt i inre frihet tagas in i nya sociala sammanhang. Swedenborg betonar hur negativa andliga faktorer hämmat gångna tiders fria tänkande, men att gudomliga ingripanden, ”yttersta domar”, renat och frigjort den stelnande och bundna atmosfären, den i gamla hjulspår hämmade sociala ordningen och spontanakommunikationen människor emellan.

En ”yttersta dom” knuten till året 1757 sägs ha öppnat vägen för himmelsk uppenbarelse, för en ny kultur, en ny social ordning och en ny öppenhet för ny inre vägledning i kärlek och samarbete, för en ny församling, en ny världsordning, dock med allas levande valfrihet och allt djupare insikt om världarnas sammanhang.

3. Den heliga skrift

I alla av Emanuel Swedenborg skrivna religiösa skrifterna finns dels en tanke på en gudomligt given uruppenbarelse, dels en syn på alla sant heliga skrifter som andligt förebildande, där den av ena skriftens symbolvärld tolkar den andras, dock inte utan den enskilda människans inre ljus och andliga upplysning. Swedenborg hävdar att en »lära om den heliga skriften« är grundläggande för all religion.

Se även  3 böcker av Chimamanda Ngozi Adichie du måste läsa

Den bygger då på en djupare tolkning av det förebildande språk som alla de som uppenbarade hävdade skrifterna i Bibeln och alla de i urtidens vishet sedda andliga sanningarna lär oss. De här publicerade verken trycktes för första gången i Amsterdam 1763.

Inlägg senast uppdaterat: 13 februari, 2022

Har du läst någon bok som är nämnd i inlägget? Lämna din recension nedan 👇