2 böcker om hedersförtryck du måste läsa

Nabil här.

Hedersförtryck kan vara något väldigt svårt att förstå sig på.

Kommer man från en patriarkal kultur och växt upp med hedersförtryck i hemmet förstår man naturligt vad det innefattar men har man aldrig tidigare varit en del av något dylikt kan man behöva fler verktyg.

Jag har därför tagit mig tiden att sammanställa vad jag anser vara de 2 bästa böckerna om hedersförtryck på svenska just nu. Böckerna finns både att läsa som e-böcker, att köpa som fysiska exemplar men att lyssna på som ljudböcker via Nextory.

1. Vem har sagt något om kärlek? : att bryta sig fri från hedersförtryck av Elaf Ali (2021)

Det är en vanlig onsdagskväll när det som inte får hända händer. Hemtelefonen ringer och Elafs pappa svarar. Hon hör att han är upprörd och sekunden efter stormar han in i hennes rum.

Det är en kille som frågat efter henne i luren och hon förstår att det är David, chattkompisen från Lunarstorm som tjatat till sig hennes nummer.

Det är en oskyldig flirt och de har inte ens träffats i verkligheten, men pappan ser sin värsta mardröm framför sig: att Elaf skaffat pojkvän.

Vem har sagt något om kärlek? är en personlig och gripande skildring av hur ett hedersstyrt liv i Sverige kan se ut.

En direkt inblick i de förhållningsregler och förbud som präglade författarens uppväxt, och som ingen av klasskompisarna kände till eller fick veta någonting om.

Minnena av ett dagligt förtryck som utövades av de människor som stod henne allra närmast.

Det är också berättelsen om en frigörelse. Om modet som krävs för att gå sin egen väg, och styrkan för att göra upp med sin och sina föräldrars världsbild och historia.

De gestaltade kapitlen som sträcker sig över tre decennier varvas med hedersrelaterade faktaavsnitt och intervjuer med författarens föräldrar som delger hur de förhåller sig till hedersnormer i dag.

Se även  3 böcker om sjukvården alla måste läsa

Recension: De flesta läser ut den här boken på en dag. Så även vi. 5 av 5 stjärnor!

Sammanfattning: Det här är kanske den bästa boken om hedersförtryck just nu. Släppt i 2021 och innehåller därmed en del relevanta avsnitt.

2. Fånge i hederns famn : berättelser av hedersförtryckta kvinnor av Galaxia Wallin (2019)

Att lyssna på de som sällan får synas och höras kan vara avgörande. Det ger dem hopp, och oss en djupare förståelse om ett av de mesta komplexa samhällsproblemen, nämligen hedersförtryck. Här kommer en bok som tar upp problemet. Boken handlar inte om hedersförtryck, den handlar snarare om hedersförtryckta. Galaxia Wallin

Hur är det att leva under ständig kontroll, fruktan och känna skam för att vara en kvinna? Hur är det att dagligen drömma om att leva ett vanligt liv som alla andra och aldrig få det? Boken skildrar ett liv som till synes ser helt normalt ut, men under ytan är det något som vi inte kan relatera till eller ens föreställa oss. Livet under hedersförtryck är ett öde som bryter ner kvinnorna och förgör dem inifrån i syfte att bevara familjens heder.

Även när #MeToo lyckades engagera kvinnorna världens över, kunde inte hedersutsatta träda fram. Tystnaden för de kvinnorna är ett sätt att leva, och ett sätt att överleva. När författaren tog initiativet till uppropet #UnderYtan, ett upprop för kvinnor som lever under hedersförtryck, vågade några vittna, dock, anonymt.

Boken lyfter upp hedersproblematiken ur kvinnornas perspektiv. Den handlar inte om hedersförtryck, den handlar snarare om hedersförtryckta. Sju kvinnor och sju berättelser om hedersförtryck, våld och frigörelse. Kvinnorna tillhör olika etniciteter, religioner och åldrar. Det gemensamma är att de bor i Sverige och lever ändå under hederskultur.

Kvinnorna fick i den här boken berätta färdigt och satte punkt där de ville. Boken skildrar deras farhågor, tankar och känslor. Deras drömmar som finns kvar, och de som har tynat bort. En samtidsdokumentation som modigt lyfter upp frågan till en ny nivå.

Galaxia Wallin är personalvetare, journalist och föreläsare som är född och uppvuxen i Syrien. Hon har jobbat med hedersutsatta kvinnor och barn under lång tid både i Mellanöstern och här i Sverige. I Sverige debatterar hon problematiken och har grundat Centrum för jämlikhet och demokrati, som främjar barn och kvinnors fri- och rättigheter.

Se även  3 böcker om arbetsplatsmobbning du måste läsa

Galaxia Wallin, med den här boken öppnar ett nytt fönster mot hedersutsattas liv. Hon lyckades fånga viktiga ögonblick och skildrar deras liv på gott och ont.

Sammanfattning: Det finns i vårt tycke inget viktigare än att lyssna på historierna som kommer direkt från kvinnor som levt under hedersförtryck. Det är det enda sättet för oss att bli bukt problemet. Den här boken gör just det – och på ett väldigt bra sätt!

Du får alltså följa hela sju olika kvinnor som lever under hedersförtryck i Sverige. Det här är också en bok man läser igenom i princip på en dag då man helt enkelt inte kan lägga ned den. Pröva själv!


Vad är hedersförtryck för något?

Hedersrelaterat våld och förtryck är en form av våld med speciella egenskaper. Våldet och förtrycket utförs ofta av flera personer tillsammans och förövarna behöver inte vara en nuvarande eller tidigare partner. De kan istället vara föräldrar, syskon, släktingar eller andra medlemmar i familjens gemenskap. Huvudsyftet med hedersrelaterat våld är att kontrollera kvinnors sexualitet.

Våldet utlöses när en tjej eller kvinna agerar eller försöker agera på ett sätt som bryter mot familjens traditioner och regler för hur kvinnor ska agera. Det kan till exempel handla om att umgås med fel personer, ha sex före äktenskapet, bära olämpliga kläder eller ha en sexuell läggning som inte är godkänd av familjen. Ibland räcker det med misstankar eller rykten om att flickan eller kvinnan har brutit mot familjereglerna för att familjen ska blanda sig.

Som straff kan kvinnan utsättas för olika typer av våld, såsom hot, uteslutning, trakasserier eller fysisk misshandel. Våldet är tänkt att återställa familjens rykte eller den ”heder” som uppfattades som förlorad. I extrema fall kan våldet vara dödligt.

Som en del av våldet och förtrycket är flickan eller kvinnan strikt kontrollerad och har begränsad handlingsfrihet. Reglerna för flickor och kvinnor är ofta mycket strängare än för pojkar och män.

Se även  5 böcker om rasism och främlingsfientlighet att läsa

Ibland kan de som är inblandade i förtrycket själva vara förtryckta, som mödrar och unga män. Pojkar, män och hbtq-personer kan också bli offer för hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi hoppas verkligen dessa böcker om hedersförtryck bidrar till att skildra en verklighet du annars kanske inte får chansen att uppleva.

Regeringen intensifierar insatserna mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är en högt prioriterad fråga för regeringen. Regeringen har genom beslut om regleringsbrevet för 2021 avsatt 240 miljoner kronor till insatser mot våld och gett flera statliga myndigheter uppdrag inom området. Flera uppdrag kommer att fokusera på att stoppa hedersrelaterat våld och förtryck. Ytterligare 130 miljoner kronor har också avsatts till länsstyrelserna och kommunerna för att stödja insatser mot våld. Flera antivåldsinitiativ väntas under 2021, med ytterligare medel öronmärkta för detta ändamål.

Insatser för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck måste genomföras i alla delar av samhället. Av den anledningen beslutade regeringen att inför 2021 ge uppdrag till flera statliga myndigheter, varav några nu får en mer aktiv roll i detta arbete. Flera av uppdragen kommer att fokusera på att stoppa hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive barn- och tvångsäktenskap, samt könsstympning.

Inlägg senast uppdaterat: 13 februari, 2022

Har du läst någon bok som är nämnd i inlägget? Lämna din recension nedan 👇