3 böcker om psykopater du måste läsa

Psykopati är ett tillstånd som kännetecknas av frånvaron av empati och avtrubbningen av andra affektiva tillstånd. Känslighet, avskildhet och brist på empati gör det möjligt för psykopater att vara mycket manipulativa. Ändå är psykopati bland de svåraste störningarna att upptäcka.

Psykopater kan verka normala, till och med charmiga. Undertill saknar de något sken av samvete. Deras asociala natur gör dem ofta (men inte alltid) benägna till kriminalitet.

Psykopater väcker populär fascination och klinisk ångest: Vuxenpsykopati är till stor del resistent mot behandling, även om det finns program för att behandla känslolösa, känslolösa ungdomar i hopp om att hindra dem från att mogna till psykopater.

Hjärnans anatomi, genetik och en persons miljö kan alla bidra till utvecklingen av psykopatiska egenskaper. För mer om orsaker, symtom och behandlingar av det relaterade tillståndet som kallas antisocial personlighetsstörning, se 3 bra böcker om psykopater och psykopati vi tipsar om nedan.

3 böcker om psykopater du måste läsa

1. Rovdjur i mänsklig skepnad: konsten att förstå och handskas med en psykopat av Jonas Wårstad (2015)

Visste du att var trettionde man är psykopat? De flesta människor har dock tyvärr otillräcklig eller rent felaktig kunskap om vad en psykopat är. Här får du snabbt lära dig allt du som privatperson behöver veta om psykopati, och dessutom hur du bör bemöta och handskas med en psykopat i olika situationer.

Läs vad två experter har att säga om boken:

Författaren har förtagit en resa dit få vill resa, nämligen in i psykopatens osunda psyke och världsbild. Boken överraskar läsaren med insiktsfulla verklighetsbaserade anekdoter och beskrivningar som hjälper dig bli mer medveten om de personer du omger dig med.

Den är fylld med tips och förslag om hur du kan handskas med, undvika och fly från en psykopat, samt inte minst återhämta dig psykiskt efteråt.
– Mitch Darnell, psykologiprofessor, USA

Det är uppenbart att författaren besitter gedigen kunskap om psykopati. Han beskriver i detalj vad som rör sig i en psykopats huvud och vad som driver psykopater att bete sig som de gör.

En person med psykopati följer inte vedertagna sociala normer eller regler så denna bok jämnar ut oddsen för läsaren i ett eventuellt möte med en psykopat.

Jag rekommenderar därför starkt denna bok åt alla som misstänker att de har med en psykopat att göra.

– Carlo Carandang, psykiatriker, USA

Jonas har så länge han kan minnas slukat böcker om populärvetenskap, populärpsykologi, filosofi, oförklarliga mysterier, kroppsspråk, positivt tänkande, hypnos, sinnets okända krafter, meditation, inre balans, healing, reflexolog i stort sett allt som vidgade hans inre värld och förklarade den yttre världen.

”Jag har alltid varit en fritänkare och inte haft något större intresse (och säkert inte heller tillräckligt tålamod!) för en formell psykologutbildning. Jag har alltid varit mer intresserad av kunskap som ligger utanför det de flesta skolor och utbildningar erbjuder: Strategiskt tänkande, psykologisk taktik och mentala knep, allt för att kunna handskas med besvärliga personer och situationer.”

År 2010 fick hans intresse för självförbättring en ny skjuts och han började gå kurser och distanskurser i kroppsspråk, ansiktsuttryck, NLP (Neurolingvistisk programmering), konflikthantering, life coaching, EFT (Emotional Freedom Techniques), attraktionslagen, hypnos, energimedicin, meditation etcetera, samt olika former av självförsvar och närkamp.

”Alla dessa tekniker var som version 2,0 av allt jag hade studerat tidigare och gav mig en massa användbar kunskap om livet. Sedan 2011 arbetar jag också som deltidsinstruktör och lärare i flera av dessa tekniker. Den 1 november 2012 gav jag ut min första bok på engelska, och fler har följt efter det.

Det kanske låter som om jag vill kunna precis allting men i själva verket är jag bara outtröttligt nyfiken på allt som kan förbättra mitt och andras liv. Att ha en bred kunskap ger ett vidare perspektiv på saker och ting och man ser hur allting hänger samman.

Ytterst sett handlar det också om inre frid kontra styrka och kraft (yin och yang). Utan båda har du varken eller. Utan inre frid kan du inte till fullo njuta av din styrka och kraft, och utan styrka och kraft kan du inte försvara din inre frid.”

2. Psykopaten: verkligheten bortom myten av Karolina Sörman, Marianne Kristiansson (2019)

I media:
Så fungerar en person med psykopatiska drag
Intervju i Dagens Nyheter, november 2019

Se även  3 böcker om utmattning du måste läsa

”Vi vill sprida modern kunskap om psykopatibegreppet och diskutera vart vi tror att det är på väg i framtiden”
Modern Psykologi, september 2019

”Sanningen är att alla mördare inte är psykopater, och alla psykopater är inte mördare. Vi kan alla också bära på psykopatiska drag, som att vara orädd, kylig eller ha hög stresstålighet”
Intervju i podcasten Lära från lärda, september 2019
Lyssna på hela intervjun här.

Så fungerar en person med psykopatiska drag
Intervju i Dagens Nyheter oktober 2019

Aktuella event och press på bokens egna hemsida

Boken presenterar aktuell forskning och fakta om psykopati och utforskar psykopatins komplexa sidor. Det handlar bland annat om känslokyla hos barn och ungdomar, om hjärnans belöningssystem, om psykopaters oräddhet, extrema stresstålighet och bristande impulskontroll samt om varför man faktiskt kan attraheras av psykopater.

Med illustrativa exempel visar författarna hur psykopati och oförmågan att bry sig om andra människor och samhällets normer kan yttra sig hos kriminella, i arbetslivet och i vardagen.

Psykopaten är skriven för alla som vill förstå psykopati och är extra användbar för verksamma inom rättsväsende, ungdomsvård, socialtjänst samt hälso- och sjukvård.

Karolina Sörman är medicine doktor, forskare vid Centrum för psykiatriforskning, Karolinska institutet och enhetschef för Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning. Hon forskar bland annat om känslokyla och psykopatiska drag i ungdomsgrupper.

Se även  5 böcker om psykisk ohälsa du måste läsa

Marianne Kristiansson är leg. läkare och specialist inom rättspsykiatri. Hon är avdelningschef och överläkare på Rättsmedicinalverket samt adjungerad professor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet. Hon forskar bland annat om riskbeteende i samhället.
Sagt om boken:

”Boken är tvärvetenskaplig och väl förankrad i aktuell forskning. Fallbeskrivningar av fiktiva personer samt åtskilliga faktarutor bidar till ökad förståelse av det komplexa begreppet psykopat. Boken är mycket överskådlig och klargörande, till gagn för såväl professionella som den intresserade allmänheten.”
Lektör Maria Fridstjerna, BTJ-häftet nr 21, 2019.

3. Omgiven av psykopater: så undviker du att bli utnyttjad av andra av Thomas Erikson (2019)

Efter den stora succén Omgiven av idioter kommer nu Thomas Erikson med den efterlängtade uppföljaren Omgiven av psykopater.

Du har säkert stött på den här personen: en spännande människa som är otroligt karismatisk, trevlig, charmig och hjälpsam. Som alltid har en komplimang i beredskap. Och som garanterat får dig att må bra. Du tror på det du får höra, även när det låter falskt – eftersom det känns så bra. Men det som verkar för bra för att vara sant är troligen det …

På populärvetenskapligt vis och med glimten i ögat avslöjas hur en psykopat använder sig av dina svagheter för att kunna utnyttja dig så mycket det bara går. Du får reda på om din egen personlighetstyp är röd, gul, grön eller blå enligt det psykologiska DISA-systemet. Genom att bli medveten om hur du själv fungerar kan du se igenom och stå emot psykopatens avancerade manipulation. Helt klart är att vissa människor har en personlighet som är exceptionellt manipulativ. De kan övertyga vem som helst om vad som helst. De tycker om att kontrollera andra. Och de drar sig inte för att ljuga och förvränga sanningen för att komma dit de vill.

Alla med psykopatiska drag är naturligtvis inte psykopater. Och alla psykopater är inte bindgalna seriemördare. De flesta av dem vandrar faktiskt omkring här mitt ibland oss. Dessvärre är de betydligt fler än vad man tidigare har trott, vilket betyder att du med största sannolikhet redan har träffat på några av dem i grannskapet, på jobbet eller kanske i din familj. Nu är det dags att ta reda på hur de gör för att utnyttja dig – innan det är för sent!


Tecken på en psykopat

Psykopati är en spektrumstörning och kan diagnostiseras med hjälp av Hare Psychopathy Checklist med 20 punkter, som visar egenskaper som brist på empati, patologisk lögn och impulsivitet, var och en poängsatt på en tregradig skala baserat på om artikeln inte gäller ( 0), gäller i viss utsträckning (1), eller fullt ut gäller (2) för individen. Ribban för klinisk psykopati är en poäng på 30 eller högre; Seriemördaren Ted Bundy fick 39 poäng.

Checklistan utvecklades på 1970-talet av den kanadensiske forskaren Robert Hare. En verklig bedömning bör utföras av en psykiatrisk specialist.

Den reviderade versionen av checklistan innehåller följande egenskaper:

 • Glimrighet/ytlig charm
 • Grandios känsla av självvärde
 • Behov av stimulans/benägenhet till tristess
 • Patologisk lögn
 • Lurare/manipulativ
 • Brist på ånger eller skuld
 • Grund påverkan (dvs minskade känslomässiga reaktioner)
 • Känslolös/brist på empati
 • Parasitisk livsstil
 • Dålig beteendekontroll
 • Promiskuöst sexuellt beteende
 • Tidiga beteendeproblem
 • Brist på realistiska, långsiktiga mål
 • Impulsivitet
 • Oansvarighet
 • Att inte ta ansvar för sina egna handlingar
 • Många kortvariga äktenskapliga relationer
 • Ungdomsbrottslighet
 • Återkallelse av villkorlig frigivning (från fängelse)
 • Kriminell mångsidighet (dvs. begår olika typer av brott)
Se även  3 böcker om arbetsplatsmobbning du måste läsa

Hur många procent av människorna är psykopater?

Psykopater finns över kulturer och etniska grupper. Det har uppskattats att cirka 1 procent av männen och 0,3-0,7 procent av kvinnorna skulle kunna klassificeras som psykopater. En individ kan visa förhöjda nivåer av flera egenskaper associerade med psykopati utan att kvalificera sig som psykopat enligt ett mått som Hare-checklistan.

När börjar psykopati?

En individ kan uppvisa tidiga egenskaper förknippade med psykopati – kallade ”känslolösa drag” – så tidigt som barndomen (före 10 års ålder) och kan få en formell diagnos som beteendestörning. Att visa psykopatiska drag i barndomen betyder dock inte att en person nödvändigtvis blir en vuxen psykopat.

Vad får någon att bli psykopat?

Liksom andra personlighetsdrag påverkas psykopatiska egenskaper avsevärt av genetik, även om forskning tyder på att icke-genetiska faktorer också är inblandade. Forskare har observerat tecken på atypisk funktion hos vissa hjärnområden (som amygdala) hos personer med psykopatiska drag. Men det finns mycket att lära om orsakerna till sådana skillnader.

Hur diagnostiseras en psykopat?

Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) och Psychopathic Personality Inventory (PPI) är testerna som används av läkare och rättsmedicinska psykologer för att bedöma antisocialt beteende. Båda fokuserar på kriterier som fångar en känslosam oro för andra, eller vad PPI kallar ”kallhjärtadhet”.

Kan en psykopat botas?

En hög poäng på ett etablerat mått på psykopati signalerar egenskaper (såsom känslolöshet) som kan utgöra ett allvarligt hinder för framgångsrik terapi. Det finns bevis för att psykopatiska egenskaper och associerade antisociala beteenden kan avta under livslängden, men i vilken utsträckning psykopatiska egenskaper kan förändras genom terapi är inte helt känt.

Hur vet jag om jag är en psykopat?

Det klassiska ordspråket är att om du måste fråga om du är en narcissist så är du det inte. Så är det inte med psykopati. Vissa misstänker att de har tillståndet eftersom de saknar lämpliga empatiska och affektiva svar från en ung ålder. Det enda sättet att vara säker på är att konsultera din närmsta vårdcentral och söka hjälp.

Vi hoppas dessa böcker om psykopater är till stor hjälp!

Inlägg senast uppdaterat: 13 februari, 2022

Har du läst någon bok som är nämnd i inlägget? Lämna din recension nedan 👇