3 barnböcker om teknik att spana in

1. Utkik 4-6 Teknik av Maria Sandström, Anna Wirstedt (2016)

Utkik är en basserie i SO, NO och teknik för årskurserna 4-6. Innehållet utgår från Lgr 11 och det finns möjlighet att kombinera bok och digitala komponenter.

Utkik teknik består av elevbok, elevwebb och lärarwebb. Här finns basen i din teknikundervisning: ett nytt modernt och flexibelt läromedel som ger dig stora möjligheter till en varierad och rolig undervisning.

Utkik teknik innehåller nio teman:

 • Att arbeta med teknik
 • Tekniska lösningar i hemmet
 • Hållfasthet
 • Teknik i rörelse
 • Tekniska lösningar med elektricitet
 • Datorer och programmering
 • Tekniska system
 • Att planera en stad
 • Teknik på arbetsplatser

Eleverna får i varje kapitel tydliga mål och viktiga begrepp som bör poängteras under arbetets gång. Spännande diskussionsuppgifter och kluriga repetitionsfrågor får eleverna att tänka till och få en djupare förståelse. Större avsnitt avslutas med en sammanfattning. Ett rikt bildmaterial ger inlevelse och bra stöd för inlärningen.

Utkik i korthet:

 • ett modernt och flexibelt läromedel som hjälper mig att göra undervisningen rolig och inspirerande
 • är ett basläromedel med digitala komponenter
 • innehåller ett omfattande lärarmaterial med underlag för pedagogiska planeringar

2. Boken om Teknik 1-3 Lärarbok av Hans Persson (2017)

Boken om teknik 1-3 är skriven med vardagsnära texter och Att göra-uppgifter på det sätt som är ett signum för Hans Persson. En grundbok i teknik som är ett givet inslag i klassrummet på lågstadiet i framtiden. Skriven helt i linje med kunskapskraven i teknik, Lgr11.

I Boken om teknik 1-3 hittar du inspirerande texter, bilder och praktiska övningar som garanterat utvecklar alla de fem förmågorna i kursplanen för teknikämnet.

Se även  Barnboken om Eid du måste läsa

Det finns övningar där man får träna på att konstruera, där man får vara kreativ och fiffig. Att göra på riktigt.

Enkelt språk, men rätt begrepp

Med ett enkelt språk och experiment hämtade ur vardagen, visar Hans Persson hur mycket teknik vi egentligen har omkring oss. Han förklarar på sitt tydliga sätt de viktigaste begreppen i teknikens värld. Det där som kan uppfattas som svårt blir plötsligt lätt och självklara begrepp blir en del av elevernas kunskapsförråd.

Skissa, konstruera och programmera

I böckerna finns inspirerande texter, bilder och praktiska övningar. Eleverna får träna på att konstruera, skissa, vara kreativa och fiffiga. Att göra på riktigt. Eleverna får även lära sig att använda arbetsgången inom tekniken. I de digitala delarna finns mycket material för programmering och inspirerande filmer.

Bryter ner kursplanen i portioner

Det är en utmaning att omsätta teknikämnets kursplaner i Lgr11 i genuin undervisning. Men med Hans Persson går det utmärkt. Det finns inte några kunskapskrav för årskurs 3, utan undervisningen ska sträva mot kunskapskraven för årskurs 6. Med Boken om teknik 1-3 får du hjälp att bryta ned och avgöra vilka delar som är lämpliga att arbeta med på lågstadiet.

Om författarna

Författaren, Hans Persson, är en lärare med lång erfarenhet av att undervisa både yngre och lite äldre elever. Han är också verksam som utbildare och fortbildare av lärare, både i Sverige och utomlands. 2014 belönades han av SLFF med motiveringen

”Hans Persson har en unik förmåga att med vardagsnära experiment och inspirerande texter sprida kunskaper och självförtroende för de naturvetenskapliga ämnena och matematikämnet bland elever och lärare.

Se även  3 böcker för att lära barn motsatser

Hans didaktiska kunskaper har varit både banbrytande och vägledande inom såväl naturvetenskap som matematik. Hans Persson är en värdig vinnare av Årets Läromedelsförfattarpris Lärkan 2014.”

Hans Persson har skrivit böckerna Nyfiken på naturvetenskap, Boken om Fysik och Kemi, Boken om Biologi, Boken om NO 1-3, Boken om Teknik, Försök med Kemi, Försök med Biologi, Försök med Fysik, Försök med Matematik och Försök med NO 1-3.

3. Boken om teknik Arbetsbok 4-6 av Hans Persson (2016)

Gör det svåra lätt

Med inspirerande texter, bilder och praktiska övningar förklarar Hans Persson svåra begrepp på ett enkelt sätt. Här får eleverna skissa, konstruera och vara kreativa. Göra saker på riktigt.

Enkelt språk, men rätt begrepp

Med ett enkelt språk och exempel hämtade ur vardagen, visar Hans Persson hur mycket teknik vi egentligen har omkring oss. Han förklarar på sitt tydliga sätt de viktigaste begreppen i teknikens värld. Det där som kan uppfattas som svårt blir plötsligt lätt och självklara begrepp blir en del av elevernas kunskapsförråd.

Skissa, konstruera och programmera

Teori varvas med konkreta övningar där eleverna får konkretisera en teknisk lösning eller ett tekniskt system – på riktigt. De får träna på att konstruera med hjälp av mallar och ritningar men också jobba med öppna problem där de får vara kreativa och fiffiga.
Eleverna får även lära sig att använda arbetsgången inom tekniken. I de digitala delarna finns mycket material för programmering och inspirerande filmer.

Bryter ner kursplanen i bra portioner

Det är en utmaning att omsätta teknikämnets kursplaner i Lgr11 i genuin undervisning. Hur kan det se ut när mekanismer, tekniska system och teknikutvecklingsarbetets olika faser landar i ett vanligt klassrum? Vilka tekniska lösningar är lämpliga att arbeta med på mellanstadiet? Med Hans Persson blir det enkelt.

Se även  3 barnböcker om yoga du måste spana in

Komponenter i serien

Helt digitala läromedel:

 • Digital (lärarlicens)
 • Digital (elevlicens)

Facit till arbetsboken säljs i 5-pack.

Om författarna

Författaren, Hans Persson, är en lärare med lång erfarenhet av att undervisa både yngre och lite äldre barn.

Han är också verksam som utbildare och fortbildare av lärare, både i Sverige och utomlands.

Han belönades 2004 med Kunskapspriset för ”en exceptionellt mångsidig och inspirerande lärargärning”.

Prisad av SLFF med motiveringen ”Hans Persson har en unik förmåga att med vardagsnära experiment och inspirerande texter sprida kunskaper och självförtroende för de naturvetenskapliga ämnena och matematikämnet bland elever och lärare.

Hans didaktiska kunskaper har varit både banbrytande och vägledande inom såväl naturvetenskap som matematik. Hans Persson är en värdig vinnare av Årets Läromedelsförfattarpris Lärkan 2014.”

Hans Persson har skrivit böckerna Nyfiken på naturvetenskap, Boken om Fysik och Kemi, Försök med Kemi, Försök med Biologi, Försök med Fysik, Försök med Matematik och Försök med NO 1-3.

Inlägg senast uppdaterat: 13 februari, 2022

Har du läst någon bok som är nämnd i inlägget? Lämna din recension nedan 👇