3 böcker om Stockholms historia du måste spana in

Stockholm, huvudstad och största stad i Sverige. Stockholm ligger vid korsningen av Mälaren (Mälaren) och Saltbukten (Saltsjön), en arm av Östersjön, mitt emot Finska viken. Staden är byggd på många öar samt fastlandet Uppland och Södermanland. Genom sitt läge anses Stockholm vara en av världens vackraste huvudstäder.

För dig som älskar Stockholm eller bara vill lära dig mer om stadens historia kommer 3 böcker om Stockholms historia du måste spana in.

3 böcker om Stockholms historia vi rekommenderar

1. Stockholm: vattnet, öarna och staden av Per Kallstenius, Jeppe Wikström (2018)

I detta praktverk möter vi staden från sjösidan. Stockholm är ju egentligen en skärgårdsstad som från första början byggdes på öar. Via mer än 200 storslagna fotografier, kartor och illustrationer får vi se Stockholm på ett nytt sätt – boken är en enda stor upptäcktsfärd bland bebyggelse, kajer, öar, broar, kanaler och strandpromenader. Här finns skärgårdsbåtarna, seglingen, paddlingen, fisket, sjöfarten och arkitekturen.

Men här finns också historien och geologin. Boken är en bred skildring av hur naturen och vattnet har format staden; hur geologiska virvlar skapat både skärgården och Mälaren; varför staden ligger just här och hur vi idag bygger och lever vid sjön. Det är en skildring som börjar för miljoner år sedan och som slutar med den senaste arkitekturen.

Boken har skapats av fotografen Jeppe Wikström och arkitekten Per Kallstenius. Jeppe Wikström är en av landets mest kända fotografer med en lång rad böcker om Stockholm och skärgården bakom sig.

Se även  3 böcker om Estoniakatastrofen du måste läsa

Per Kallstenius var stadsarkitekt i Stockholm under åren 1984-1989 samt 1994-2010. Ingen annan har i modern tid haft detta ämbete under så lång tid. Per Kallstenius har speciellt intresserat sig för skildringen av stadens utveckling över tid.

2. Stockholm: promenader, historia, kultur och natur av Bosse Bjelvenstedt, Peter Frisk (2019)

Två stockholmskännare delar med sig av sina bästa stockholmspromenader och tips.

Bosse Bjelvenstedt som skrivit förlagets succeböcker om London och Skottland är också en stor

stockholmskännare. Peter Frisk är en erkänd stockholmsguide

7 perfekta promenader inne i stan, runt Djurgården och EKO parken.

rikt illustrerad med bilder och gåkartor!

3. Stockholms historia av Lars Ericson Wolke (2020)

»Stockholm har en otroligt rik historia … alltihop ryms på 350 sidor … man får en mycket högre förståelse för staden.« 
SVT Gomorron Sverige

»En veritabel läseskatt.«
Expressen

Ett modernt standardverk om Stockholms historia!

Denna reviderade utgåva innehåller även historiska stadsvandringar med kartor. I över 750 år har den legat där, staden mellan Mälaren och Saltsjön. I Stockholms historia får vi följa huvudstaden och dess invånare under seklernas gång. De stora linjerna i stadens förflutna samsas med belysande detaljer och spännande människoöden.

Hur har Stockholm växt från den lilla Stadsholmen till dagens storstad med kringliggande förorter? Hur har vardagen sett ut för invånarna? Och hur har vattenstaden Stockholm förändrats, när fiskevatten blivit farleder och när båtar ersatts med bilar och tunnelbana?

Lars Ericson Wolke är professor i historia vid Försvarshögskolan och en erfaren Stockholmsforskare. Denna reviderade utgåva av Stockholms historia innehåller även flera historiska stadsvandringar med kartor.


Stockholms historia

Stockholm nämndes första gången som stad 1252 och byggdes till stor del av den svenske härskaren Birger Jarl. Den växte snabbt som ett resultat av ett handelsavtal som gjordes med den tyska staden Lübeck. Detta avtal säkerställde att Lübecks köpmän befriades från tullavgifter för sin handel i Sverige, samt rätten att bosätta sig där. Staden kom att officiellt betraktas som svensk huvudstad 1436. Efter konflikter mellan danskar och svenskar under många år befriades Stockholm från danskt styre av Gustav I Vasa 1523.

Se även  Boken om Gotlands historia du måste läsa

Stockholm utvecklades snabbt i mitten av 1600-talet då Sverige tillfälligt blev en stormakt. Där placerades sedan de centrala regeringsdepartementen, och staden blev en självständig administrativ enhet. De gamla stadsmurarna revs och nya stadsdelar växte upp norr och söder om ”staden mellan broarna”. På 1700-talet förstörde bränder stora delar av staden och stenbyggnader byggdes för att ersätta de gamla trähusen. Stockholm hade då blivit Sveriges kulturcentrum; många av dess litterära sällskap och vetenskapliga akademier härstammar från denna tid.

En ny utvecklingsperiod började med industrialiseringen på 1800-talet och införandet av kommunalt organiserad städning (1859) och renhållning (1861) bidrog till en snabb befolkningsökning. Under denna tid ägde ombyggnad rum i den medeltida stadskärnan, byggnader rekonstruerades, boulevarder, alléer och parker anlades och många av stadens nuvarande skolor, museer, bibliotek och sjukhus byggdes. Många förorter och satellitstäder har sedan utvecklats.

Stadens ursprungliga kärna är ”staden mellan broarna” – Gamla Stan (Gamla stan), som består av Stadsön, Helgeandsön och Riddarön. Byggnaderna i detta område är huvudsakligen från 1500- och 1600-talen. Denna välbevarade stadskärna, med det ursprungliga nätverket av gator och många av dess byggnader från medeltiden, är lagligt skyddad från förändringar. Stadsön innehåller det kungliga slottet; Storkyrkan, även kallad St. Nicolas katedral eller kyrka; tyska kyrkan; överhuset; regeringskansliet; börsen; och ett antal andra anmärkningsvärda byggnader. Riddarön domineras av Riddarholmskyrkan. Riksdagen och Nationalbanken ligger på Helgeands Island.
Dessa öar är förbundna med gamla broar och moderna överfarter till stadsdelar som upptar Upplands fastland i norr och Södermanlands fastland i söder. De främsta norra distrikten är Norrmalm, Vasastaden, Östermalm, Kungsholmen och Stadshagen. Av dessa är Norrmalm ett modernt shopping-, affärs- och finanscentrum, medan Kungsholmen har Stadshuset och andra kommunala byggnader. Öster om Gamla Stan ligger ön Djurgården, ett kultur- och rekreationsområde som har flera museer, bland annat Vasamuseet som inrymmer ett bärgat svenskt örlogsfartyg från 1628.

Se även  11 bästa böckerna om förintelsen du måste läsa

Stockholm är Sveriges ledande industriområde. Dess största industrier inkluderar metall- och maskintillverkning, papper och tryckning, livsmedel och kemikalier. Det är också landets främsta grossist- och detaljhandelscenter och fungerar som huvudkontor för många banker och försäkringsbolag. Stockholm är också den näst största hamnen i Sverige (Göteborg är den första). Den nationella regeringens många kontor är en stor arbetsgivare i staden, liksom olika utbildnings-, vetenskapliga och kulturella institutioner.

Stockholm är Sveriges främsta utbildningscentrum och här finns Stockholms universitet (1877), Kungliga Tekniska Högskolan (1827) och Caroline Medical Institute. Till stadens ledande kulturinstitutioner hör Kungliga Teatern (operan), Konsertföreningen (Stockholms Filharmoniska Orkester) och Kungliga Dramatiska Teatern. 1912 var Stockholm värd för de olympiska spelen. Pop. (2005 uppskattning) mun., 771 038; Storstockholm, 1 889 945.

Inlägg senast uppdaterat: 13 februari, 2022

Har du läst någon bok som är nämnd i inlägget? Lämna din recension nedan 👇