5 böcker om drogmissbruk du måste läsa

Det här är 5 böcker om drogmissbruk vi anser vara bra nog att rekommendera på vår webbplats.

1. Alkohol- och narkotikaproblem av Björn Johnson, Torkel Richert, Bengt Svensson (2017)

Över en miljon människor i Sverige har ett riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika. Alkohol- och narkotikaproblem berör ofta även anhöriga, vänner och arbetskamrater. För att kunna förstå, förebygga och behandla sådana problem krävs kunskap. I denna grundläggande lärobok presenteras aktuell, forskningsbaserad kunskap på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt.

Boken är unik i den bemärkelsen att den tar ett helhetsgrepp på alkohol- och narkotikaområdet. Författarna belyser och problematiserar drogernas effekter och skadeverkningar, tar upp hur drogproblem kan förklaras med hjälp av teorier och begrepp från olika vetenskapsområden samt beskriver de sociala och hälsomässiga konsekvenser som problematisk droganvändning kan innebära för den enskilde. Boken innehåller även en gedigen redogörelse för samhällets olika insatser på området – alkohol- och narkotikakontroll, prevention, utredning, vård- och behandling samt skadebegränsning.

Ett viktigt inslag i boken är intervjuer med yrkesutövare och en brukarföreträdare, som berättar om sina egna erfarenheter av att arbeta med frågor som rör bruk, missbruk och beroende. Alkohol- och narkotikaproblem vänder sig till personer som studerar till socionom, psykolog, sjuksköterska, läkare, polis eller behandlingsassistent samt till dem som redan arbetar inom något av dessa yrken. Personer som själva har eller har haft drogproblem är också en viktig målgrupp, liksom deras anhöriga. Men boken kan även läsas av personer med ett mer allmänt intresse av alkohol- och narkotikafrågor.

2. Människor behöver människor : att lyssna till de misstänkliggjorda av Philip Lalander (2016)

Den här boken bygger på ett femtonårigt forskningsprojekt om unga människor som i början av år 2000 använde heroin. Författaren går bakom myter och föreställningar om missbruk, för att på så sätt kunna ge en nyanserad bild av missbruksproblem och vägen ut ur missbruk.

Se även  3 böcker om alkoholism du måste läsa

Läs mer

Genom detaljerade porträtt av de heroinerfarna vill författaren tydliggöra hur samhället agerar, bland annat genom den starkt kontrollerande medicinska behandlingen av människor med heroinproblem.

Och han lyfter fram vad andra människor utanför missbruksmiljön egentligen betyder för att man ska kunna komma ur sitt missbruk och ändra sitt liv.

Författarens möten med dessa blir en känsloladdad resa där olika etiska frågeställningar uppstår och där det framgår hur centralt det är att bli lyssnad på och att erkännas som en fullvärdig människa.

Boken kan användas på högskolans kurser i socialt arbete och andra kurser om missbruk, behandling, vård med mera. Den ger också stöd till socialarbetare som möter människor i missbruk ute på fältet.

Sagt om boken

”Denna bok redovisar unik forskning. Aldrig förr har någon svensk forskare lika ingående och inkännande beskrivit livsförloppet för personer som har använt narkotika.”
– Bengt Svensson, professor i socialt arbete
”Philip var min säkra länk till det förflutna. Det har varit som terapi för mig att prata med Philip. Det har gjort det lättare att släppa livet med droger. Vi har varit vänner i femton år nu.”
– Marie i boken
”Den här boken ger hopp om att det finns de som lyssnar. Då känner man att man inte är ensam i kampen.”
– David i boken

Om författarna

Philip Lalander är professor i socialt arbete vid Malmö högskola. Han har skrivit flera böcker som baseras på omfattande fältarbeten, som Hela världen är din: En bok om unga heroinister och Respekt: Gatukultur, ny etnicitet och droger.

3. Du är viktig! : till dig som är anhörig till en person med alkohol- eller narkotikaproblem av Carina Bång (2016)

Att leva nära någon som långsamt förstör sitt liv genom ett beroende av något slag, innebär ofta är att leva med ångest, nedstämdhet, sorg och saknad. Många anhöriga känner rädsla och förtvivlan och söker svar på frågor som; Hur ska jag kunna hjälpa? Hur ska jag ta hand om mig själv? Hur ska jag förhålla mig? Vad ska jag göra? Vad ska jag säga?

Se även  3 böcker om alkoholism du måste läsa

Den här boken har ett särskilt fokus på föräldrar till ungdomar med alkohol- och drogproblematik, men kan vara hjälpsamt för alla som lever nära. Den innehåller kunskap, intervjuer och egna reflektionsövningar för att hjälpa anhöriga att hantera smärtsamma känslor och tankar, samt att besvara några av de frågor som anhöriga så ofta vill ha svar på.

I Sverige finns uppskattningsvis 4 miljoner föräldrar, barn, syskon och partners till personer med beroendeproblematik. Kanske lever de dagligen med konsekvenserna av att någon de bryr sig om har ett riskfyllt beteende i förhållande till alkohol, droger eller läkemedel. När problemen upptäcks blir det ofta tydligt att man saknar verktyg för hur man ska handskas med situationen och att någon man håller kär lider av en av våra vanligaste folkhälsosjukdomar.

Boken ”Du är viktig!” är ett stöd till dig som oroar dig för och bryr dig om en person med alkohol- eller drogproblem.

Författaren Carina Bång, beteendevetare och cert. CRAFT-terapeut, har sedan 2006 engagerat sig i anhörigas situation och tidigare skrivit boken ”Släpp kontrollen – Vinn friheten” för anhöriga.

4. Droghelvetet av Paul Murphy (2019)

Boken ”droghelvetet” är en sann berättelse om en f d, tung missbru kare, och ex grov kriminell kimmo harjula. Hans eget helvete bör jade redan när han var sju år.Hans föräldrar var alkoholister och missbrukare, han blev kontinu erligt misshandlad och utnyttjad sexuellt redan i den åldern. För att överleva, började han sniffa lim, röka hasch och dricka alkohol.

Hans liv fylldes med droger och kriminalitet, som varade ca 30 år. Han blev placerad i 46 olika fosterhem, och har suttit 14 år i olika fängelser. Han hittade slutligen vägen ur misären, och är i dag drogfri och utbildad terapeut.
PAUL MURPHY

Se även  3 böcker om alkoholism du måste läsa

HEJ KÄRA MEDMÄNNISKAN

Den här boken som du nu håller i din hand är en sann berättelse, om hur det är att växa upp i en familj där våldet och alkoholen styr hela tillvaron. Min tröst och räddning som ung barn var att hitta den fantastiska effekten i alkoholen och drogerna. Detta för att slippa känna denna enorma smärta som fanns inom familjen. Redan som ung började jag använda tunga droger som heroin. Men jag hittade vägen ur misären och överlevde. Min önskan är att med denna bokens hjälp få drogbru karen förstå att det går att komma ur missbruket. Jag vill även så ett frö i de förtvivlade anhörigas hjärtan att det finns möjlighet att få hjälp. Om man bara har viljan, och tar emot den hjälp som finns.

KIMMO HARJULA

5. Att inte dö av Kristian Hjorth (2020)

Rakt och okonstlat, sorgligt och humoristiskt, naket och sårigt.

Dessa beskrivningar är författarens egna av den dessvärre självbiografiska boken Att inte dö.

Verket är en skildring från botten av allt. Betraktelser ur grodperspektiv om alkoholism, sjukdom, vård, kärlek och mänskligt förfall.

Inlägg senast uppdaterat: 13 februari, 2022

Har du läst någon bok som är nämnd i inlägget? Lämna din recension nedan 👇