Läs Bibeln som e-bok GRATIS i 7 dagar

Just nu kan du läsa Bibeln som e-bok helt gratis i 7 dagar via Nextory, något vi är väldigt måna att tipsa om då vi tycker det är en helt fantastisk deal. Se även till att se vår stora jämförelse av de olika svenska ljudbokstjänsterna.

Klicka på knappen nedan för att tas direkt till e-boken hos Nextory.

Nya Testamentet och Psaltaren – Svenska Folkbibeln 2014 (Gratis E-bok)

Bibeln, världen mest lästa bok, kallas ibland för ”Böckernas Bok”. Egentligen är det inte en enda bok utan en samling av böcker, sånger, tänkespråk och brev. Inspirationen kommer emellertid från samma källa – Gud själv.

Svenska Folkbibelns Nya testamentet och Psaltaren är en revision som blev klar 2014. Målet har varit att få ett modernt språk som är troget grundtexten.

Jesus säger i Johannes evangelium: ”De ord jag har talat till er är Ande och liv.” Johannes förklarar i sin tur varför han skrivit ner evangeliet : ”dessa har blivit nerskrivna för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn.”

Du kan läsa Nya Testamentet med förväntan…

Nya Testamentet och Psaltaren – Svenska Folkbibeln 2014 är tillgänglig som e-bok.


Bibeln: Mer information

Bibeln är den kristna religionens heliga skrift, som påstår sig berätta jordens historia från dess tidigaste skapelse till kristendomens spridning under det första århundradet e.Kr. Både Gamla testamentet och Nya testamentet har genomgått förändringar under århundradena, inklusive publiceringen av King James Bible 1611 och tillägget av flera böcker som upptäcktes senare.

Bibeln: Gamla testamentet

Gamla testamentet är det första avsnittet i Bibeln, som täcker skapandet av jorden genom Noa och syndafloden, Moses och mer, och avslutar med att judarna fördrevs till Babylon.

Bibelns Gamla testamente är mycket lik den hebreiska bibeln, som har sitt ursprung i judendomens antika religion. Den exakta början av den judiska religionen är okänd, men det första kända omnämnandet av Israel är en egyptisk inskription från 1200-talet f.Kr.

Det tidigaste kända omnämnandet av den judiska guden Jahve finns i en inskription som hänför sig till kungen av Moab på 900-talet f.Kr. Det spekuleras i att Yahweh möjligen var anpassad från bergsguden Yhw i det gamla Seir eller Edom.

Bibeln: Hiskia

Det var under Hiskia av Judas regeringstid på 800-talet f.Kr. att historiker tror att det som skulle bli Gamla testamentet började ta form, resultatet av kungliga skriftlärda som registrerade kunglig historia och heroiska legender.

Se även  Läs Alex Dogboy som e-bok GRATIS i 7 dagar

Under Josias regeringstid på 600-talet f.Kr. sammanställdes och lades till böckerna i Femte Mosebok och Domare. Den sista formen av den hebreiska bibeln utvecklades under de kommande 200 åren när Juda svaldes av det expanderande persiska riket.

Bibeln: Septuaginta

Efter erövringen av Alexander den store översattes den hebreiska bibeln till grekiska på 300-talet f.Kr.

Denna grekiska översättning, känd som Septuaginta, initierades på begäran av kung Ptolemaios av Egypten för att inkluderas i biblioteket i Alexandria. Septuaginta var den version av Bibeln som användes av tidiga kristna i Rom.

Daniels bok skrevs under denna period och inkluderades i Septuaginta i sista stund, även om själva texten gör anspråk på att ha skrivits någon gång runt 586 f.Kr.

Bibeln: Nya testamentet

Nya testamentet berättar historien om Jesu liv och kristendomens tidiga dagar, framför allt Paulus ansträngningar att sprida Jesu undervisning. Den samlar 27 böcker, alla ursprungligen skrivna på grekiska.

Avsnitten i Nya testamentet om Jesus kallas evangelierna och skrevs cirka 40 år efter det tidigaste skrivna kristna materialet, Paulus brev, kända som breven.

Paulus brev distribuerades av kyrkor någon gång runt 50 e.Kr., möjligen strax före Paulus död. Skriftskrivare kopierade breven och höll dem i omlopp. Allt eftersom cirkulationen fortsatte samlades breven till böcker.

En del i kyrkan, inspirerade av Paulus, började skriva och cirkulera sina egna brev, och därför tror historiker att vissa böcker i Nya testamentet som tillskrivs Paulus faktiskt var skrivna av lärjungar och imitatorer.

När Paulus ord cirkulerades började en muntlig tradition i kyrkor som berättade historier om Jesus, inklusive läror och berättelser om framträdanden efter uppståndelsen. Delar av Nya testamentet som tillskrivs Paulus talar om Jesus med en känsla från första hand, men Paulus kände aldrig Jesus utom i syner han hade, och evangelierna var ännu inte skrivna vid tiden för Paulus brev.

Bibeln: Evangelierna

De muntliga traditionerna inom kyrkan utgjorde substansen i evangelierna, vars tidigaste bok är Markus, skriven omkring 70 e.Kr., 40 år efter Jesu död.

Det är teoretiskt att det kan ha funnits ett originaldokument med uttalanden av Jesus, känt som Q-källan, som anpassades till evangeliernas berättelser. Alla fyra evangelierna publicerades anonymt, men historiker tror att böckerna fick namnet på Jesu lärjungar för att ge direkta länkar till Jesus för att ge dem större auktoritet.

Matthew och Luke var nästa i kronologin. Båda använde Markus som referens, men Matteus anses ha en annan separat källa, känd som M-källan, eftersom den innehåller en del annat material från Markus. Båda böckerna betonar också beviset på Jesu gudomlighet mer än Markus gjorde.

Se även  Läs Sagan om ringen som e-bok GRATIS i 7 dagar

Johannes bok, skriven omkring 100 e.Kr., var den sista av de fyra och har ett rykte om sig att vara fientlighet mot Jesu judiska samtida.

Alla fyra böckerna täcker Jesu liv med många likheter, men ibland motsägelser i deras skildringar. Var och en anses ha sin egen politiska och religiösa agenda kopplad till författarskap.

Till exempel presenterar Matteus och Lukas böcker olika berättelser om Jesu födelse, och alla motsäger varandra om uppståndelsen.

Bibeln: Uppenbarelseboken

Uppenbarelseboken är den sista boken i Bibeln, ett exempel på apokalyptisk litteratur som förutsäger ett slutgiltigt himmelskt krig genom profetior. Författarskapet tillskrivs John, men lite annat är känt om författaren.

Enligt texten skrevs den omkring år 95 e.Kr. på en ö utanför Turkiets kust. Vissa forskare tror att det är mindre en profetia och mer ett svar på den romerska förstörelsen av det stora templet och Jerusalem.

Denna text används fortfarande av evangeliska kristna för att tolka aktuella händelser i väntan på sluttiden, och delar av den används ofta i populär underhållning.

Bibeln: Bibelsk kanon

Bevarade dokument från 300-talet visar att olika råd inom kyrkan släppt listor för att vägleda hur olika kristna texter ska behandlas.

Det tidigaste kända försöket att skapa en kanon i samma avseende som Nya testamentet var i Rom på 200-talet av Marcion, en turkisk affärsman och kyrkoledare.

Marcions arbete fokuserade på Lukasevangeliet och Paulus brev. Den romerska kyrkan ogillade ansträngningen och utvisade Marcion.

Den syriska författaren Tatianus från andra århundradet försökte skapa en kanon genom att väva samman de fyra evangelierna som Diatessaron.

Muratorian Canon, som tros dateras till år 200 e.Kr., är den tidigaste kompositören av texter som liknar Nya testamentet.

Det var inte förrän på 400-talet som alla olika kristna kyrkor kom fram till en grundläggande överenskommelse om biblisk kanon. Böckerna som så småningom ansågs kanon återspeglar de gånger de omfamnades lika mycket som tiderna för händelserna de skildrar.

Under den protestantiska reformationen på 1500-talet uteslöts böcker som ursprungligen inte var skrivna på hebreiska utan på grekiska, som Judith och Maccabees, från Gamla testamentet. Dessa är kända för apokryferna och ingår fortfarande i den katolska bibeln.

Bibeln: Gnostiska evangelier

Ytterligare bibliska texter har upptäckts, till exempel Mariaevangeliet, som var en del av den större Berlingnostiska kodeksen som hittades i Egypten 1896.

Ytterligare femtio oanvända bibliska texter upptäcktes i Nag Hammadi i Egypten 1945, kända som de gnostiska evangelierna.

Bland de gnostiska evangelierna fanns Tomas evangelium – som utger sig för att vara tidigare dolda ord av Jesus som presenterades i samarbete med hans tvillingbror – och Filips evangelium, som antyder ett äktenskap mellan Jesus och Maria Magdalena. De ursprungliga texterna tros ha anor från omkring 120 e.Kr.

Se även  Läs Den osannolika mördaren som e-bok GRATIS i 7 dagar

Judasboken hittades i Egypten på 1970-talet. Daterad till omkring 280 e.Kr., tros den av vissa innehålla hemliga samtal mellan Jesus och hans förrädare Judas.

Dessa har aldrig blivit en del av den officiella bibliska kanonen, utan härstammar från samma traditioner och kan läsas som alternativa synsätt på samma berättelser och lärdomar. Dessa texter tas som indikationer på den tidiga kristendomens mångfald.

Bibeln: King James-Bibeln

King James Bible är möjligen den mest kända utgåvan av Bibeln, även om den i England är känd som ”Authorized Version”.

Denna utgåva av Bibeln, som först trycktes 1611, beställdes 1604 av kung James I efter att ha känt politiskt tryck från puritaner och kalvinister som krävde kyrkans reformer och krävde en fullständig omstrukturering av kyrkans hierarki.

Som svar kallade James till en konferens på Hampton Court Palace, under vilken det föreslogs för honom att det skulle finnas en ny översättning av Bibeln eftersom versioner beställda av tidigare monarker ansågs vara korrupta.

King James gick så småningom med på och dekreterade att den nya översättningen skulle tala på ett samtida språk, med vanliga, igenkännliga termer. James syfte var att förena de stridande religiösa fraktionerna genom en enhetlig helig text.

Denna version av Bibeln ändrades inte på 250 år och är krediterad som en av de största influenserna på det engelska språket, vid sidan av Shakespeares verk. King James Bible introducerade en mängd ord och fraser som nu är vanliga i det engelska språket, inklusive ”öga för öga”, ”bottenlös grop”, ”tveeggat svärd”, ”Gud förbjude”, ”syndabock” och ”förvandlade världen upp och ner”, bland många andra.

Inlägg senast uppdaterat: 13 februari, 2022

Har du läst någon bok som är nämnd i inlägget? Lämna din recension nedan 👇