5 böcker om Islam på svenska du måste läsa

Det här är vår lista över 5 böcker om Islam på svenska alla intresserade måste läsa.

1. Islam enligt Koranen av Christer Hedin (2010)

Islam är en religion av växande betydelse. Världens muslimer är starkt medvetna om sin religiösa identitet. Islam är en viktig inspirationskälla för kultur och politik. I Europa har antalet muslimer vuxit under senare år. Islam är där, liksom i hela världen, den största religionen efter kristendomen.

Koranen är islams heliga skrift. Den ligger till grund för muslimernas tro och tankevärld. Den läses och citeras i alla sammanhang med största vördnad. Utanför islam är Koranen också välkänd. Många vet vad den betyder men de vet fördenskull inte alltid vad den innehåller. Vad står det egentligen i Koranen?

Islam enligt Koranen vill hjälpa sina läsare att få svar på den frågan. Koranen finns på svenska, men kan vara svår att läsa. Man behöver ledning för att finna en väg genom texterna. Samma fråga avhandlas ofta på olika ställen i Koranen. En jämförelse mellan dem ger en mer nyanserad bild av innehållet än enstaka verser. Koranen har många beröringspunkter med andra religioners texter. Allt detta inbjuder till reflektion och diskussion.

Christer Hedin är religionshistoriker och docent vid Uppsala universitet.

Det här är en perfekt bok för studenter som vill lära sig mer om Islam.

2. Islam av John L Esposito (2011)

Detta klassiska översiktsverk presenteras islamiska trosföreställningar och bruk från islams födelse på 600-talet till dess nutida uppblomstring. Författaren skildrar religionens utveckling med dess historiska och politiska inflytande.

Se även  3 böcker om islamiska staten du måste läsa

Han diskuterar de former som den islamiska tron har antagit inom rätt, teologi och mystik och beskriver muslimers strävan att definiera och följa ett islamiskt sätt att leva.

Denna nya upplaga baseras på den fjärde engelska utgåvan.

Nytt i boken är: Kapitel fem har reviderats och uppdaterats beträffande Osama bin Ladens inflytande och den fortsatt växande extremismen, relationen mellan islam och våld, betydelsen av jihad, självmordsbombares roll och inflytandet från Saudiarabien.

Kapitel sex har uppdaterats och beskriver muslimska förhållningssätt i nya sociala och politiska sammanhang. Här presenteras också samtida muslimska ledares skiftande och konkurrerande positioner – från traditionella till modernistiska – vad gäller frågor om religiös auktoritet, kvinnors rättigheter, sharia, våld och terrorism.

Mer utförlig behandling av tidig islam i kapitel ett och två.En utökad tidslinje med viktiga händelser i islams historia. Med sin breda uppläggning ger den här boken en klar inblick i en av världens största religioner.

Den är lämplig för kurser i islamologi, jämförande religionsvetenskap och Mellanösterns historia och kultur. Boken är översatt av Sven-Erik Torhell och inleds med ett svenskt företal av professor Mohammad Fazlhashemi.

3. Islam: min dotters val av Carina Hjelm (2018)

”Bär hon slöja? Täcker hon ansiktet? Är det hennes man som vill det?”

Det här är berättelsen om en mamma som tvingas möta sina fördomar och rädslor när hennes dotter väljer att konvertera till islam.

Se även  Bästa boken om mormoner du aldrig läst

Om möten med omgivningens förutfattade meningar och ensamhetskänslorna som väcks av att inte tillhöra normen.
Boken handlar om en mors upplevelse av att förlora sitt enda barn till en religion som hon inte har något gemensamt med. Det får konsekvenser både till vardags och vid högtider när gamla familjetraditioner bryts med något okänt.

När gemenskapen och närheten de alltid haft till varandra förbyts till frånvaro och saknad. Om att bära på känslor av skuld och skam som växer till en ständigt närvarande ryggsäck av sorg.

Den självbiografiska romanen handlar också om sökandet efter en ny väg genom förnekelse, livsförändringar och acceptans.

Om att växa som människa. Att hitta tillbaka till glädjen och förmågan att nå en egen lugn plats fylld av tillit inför det som hänt.

Carina Hjelm är utbildad socionom, coach och yogainspiratör. Hon driver sedan 2012 företaget Sundare Livsstil (www.sundarelivsstil.se). Det här är hennes första bok. Beskrivs som en ögonöppnare för människor som annars inte har en insyn i hur det där med slöja fungerar i ett muslimskt hem.

4. 99 frågor om islam av Jan Hjärpe (2019)

Vad säger Koranen om slöjan? Har självmordsattentat med religion att göra? Ger islam stöd för hedersmord?

Det är några av frågorna som behandlas i denna bok. Men här förklaras också skillnaden mellan sunniter och shiiter, vad en imam, mulla och ayatollah är och vilken ställning de har.

Prygel- och dödsstraff, högtider, bröllops-och begravningsseder, den islamska kalendern, synen på alkohol, medicin och läkekonst, familjeliv och äktenskap är några andra områden som berörs i boken.

99 frågor om islam är baserad på de frågor som lärare och forskare vid den religionshistoriska avdelningen på Lunds universitet möter från allmänheten. I boken ges nyanserade svar i resonerande form som också förklarar varför samma fråga kan få så många olika svar.

5. Reformera islam av Ayaan Hirsi Ali (2015)

I sin nya bok argumenterar Ayaan Hirsi Ali för att en reformation kan få slut på terrorismen, den sekteristiska krigföringen och förtrycket av kvinnor och minoriteter som varje år kräver tusentals liv.

Se även  3 böcker om religiösa sekter du måste läsa

Hon uppmanar västvärlden att inte längre söka försoning med de radikala islamisterna och att sluta kalla dem som opponerar sig mot dem för islamofober.

Uppmärksamheten borde riktas mot de reformsinnade muslimerna, inte det fria ordets fiender. Med briljant skärpa vädjar denna karismatiska och kompromisslösa författare för en fredlig förändring och en ny tolerant attityd över hela världen.

Vanliga frågor om Islam

Inlägg senast uppdaterat: 13 februari, 2022

Har du läst någon bok som är nämnd i inlägget? Lämna din recension nedan 👇