2 ungdomsböcker om självmord att spana in

1. Jag vill inte leva: till dig som tappat lusten att leva och har tankar på självmord av Ludmilla Rosengren (2017)

Ungdomar mår allt sämre och självmordsförsöken ökar i de yngsta åldrarna. Självmord är fortfarande tabu och väcker skam- och skuldkänslor för de som har sådana tankar.

För de som står bredvid finns det fortfarande mycket rädslor för att säga och göra fel saker, vilket ofta leder till tystnad. Tystnaden upplevs som ett avståndstagande och personer som mår dåligt känner sig alltmer ensamma med sina tunga och mörka tankar.

Den här boken vill på ett tydligt sätt prata med ungdomar om just de tankar och känslor som känns förbjudet att tala om. Boken bekräftar det som man tänker och känner men få vågar möta.

Samtidigt som den ger utrymme för allt det som är jobbigt att få vara där tar den också steget framåt till hoppfullheten.

Se även  3 ungdomsböcker om psykisk ohälsa att läsa

Boken är i första hand tänkt att läsas av ungdomar som mår dåligt. Den har därför inte för många ord och rikligt med bilder.

Boken är samtidigt en modell för hur man kan prata om de tyngsta frågorna varför föräldrar, vänner och behandlare också hittar stöd i boken.
Självmord går att prata om.

Att prata om självmord är till och med det viktigaste sättet att förhindra självmord.

2. Hej grymma värld: 101 alternativ till självmord för tonåringar, knäppskallar och andra utbölingar av Kate Bornstein (2011)

Vad gör du om hjälpen du får från kompisar, föräldrar eller terapeuter inte har någon effekt, utan du fortfarande mår lika dåligt?

Då kan det vara dags att försöka med några mindre accep te rade metoder. Sådana som du får tips om i den här boken. Författaren Kate Bornstein har haft många skäl att ta livet av sig, men har valt att fortsätta leva, eftersom hon kommit på en massa saker man kan göra i stället.

Det är dessa alternativ hon samlat i Hej grymma värld. Om de fungerade på henne, så kanske de fungerar på dig?

Se även  2 ungdomsböcker om sorg att spana in

”Jag har skrivit den här boken för att hjälpa dig att fortsätta leva eftersom jag tycker att världen behöver fler snälla människor, vilka de än är. Världen blir friskare tack vare sina utbölingar, utstötta, knäppskallar, queera och syndare.

Jag passar själv in i alla dessa kate gorier, så det spelar ingen roll för mig om du gör det eller inte. Kanske är det här en hemsk tid för dig, och i så fall så hoppas jag att jag kan hjälpa dig att fatta nytt mod.” Kate Bornstein

SAGT OM BOKEN

”Kate Bornstein är ute efter att försöka rädda tonåringar, men om hennes bok hamnar i fel händer, så kommer den oavsiktligt att rädda en massa vuxna också.” Carol Queen

”Genom att ställa sig skuldra vid skuldra med marginaliserade och förtryckta tonåringar ser Kate Bornstein mobbarna rakt i ögonen och visar oss hur vi ska lyckas stå emot dem.

I stället för att proppa texten full med statistik och psykologisk jargong använder hon humor för att krossa de isoleringens och skammens murar som ofta förknippas med självmord.

Denna ’verbala ögonkontakt’ är revolutionerande och kan förändra livet.”
Sara Quin i förordet

Se även  3 ungdomsböcker om utanförskap du måste spana in

OM FÖRFATTAREN

Kate Bornstein är en av USA:s mest originella författare och perfor mance artister. Född till ett kön men nu med ett helt annat, identifierar sig Kate varken som man eller kvinna. Hennes böcker Gender Outlaw: On Men, Women and the Rest of Us och My Gender Workbook: How to Become a Real Man, a Real Woman, the Real You, or Something Else Entirely har bidragit till att revo lutionera vårt sätt att se på kön och identitet.

Inlägg senast uppdaterat: 13 februari, 2022

Har du läst någon bok som är nämnd i inlägget? Lämna din recension nedan 👇