10 ljudböcker om psykologi att lyssna på [GRATIS]

1. OBM-boken. Psykologi för ledare

Organisationen har fattat ett viktigt beslut. Ni är alla överens om vad som är problemet och vad som behöver göras. Nu ska det bli förändring! Men inget händer. Känner du igen dig?

De flesta ledare har upplevt en liknande situation. Det är nämligen inte planerna och besluten som förändrar, utan människors faktiska beteende – vad de gör.

I OBM-boken får du lära dig varför dina medarbetare beter sig som de gör och hur du som ledare kan motivera dem till beteenden som ger resultat.

I fem pedagogiskt upplagda avsnitt förklarar författaren varför problem uppstår och hur du kan lösa dem med hjälp av OBM, Organizational Behavior Management.

Han redogör för teorier och bakgrund och presenterar dessutom vassa verktyg som skapar förändring på riktigt. Avslutningsvis visar han hur OBM förhåller sig till andra modeller som Lean och agilt, och avlivar dessutom några myter om ledarskap.

OBM-boken. Psykologi för ledare är tillgänglig som e-bok.

2. Psykologi på 30 sekunder

Pavlovs hundar, psykoanalys, Milgrams lydnadsexperiment och Becks kognitiva terapi? Visst, du vet vad allt det där går ut på (eller rättare sagt, du har i alla fall hört talas om det), men är du tillräckligt insatt i de här psykologiska teorierna för att kunna delta i diskussionerna på en middagsbjudning eller blända gänget i baren med dina kunskaper?

Psykologi på 30 sekunder tar upp 50 av de mest kända tankegångarna inom det här fascinerande området, och förklarar dem för den vanliga läsaren på en halv minut, utan något annat till hjälp än två sidor, 300 ord och en bild.

Förutom att skribenterna reder ut hur människans psyke fungerar presenteras även många av psykologins förgrundsfigurer i boken, bland andra William James, Aaron Beck och (givetvis) Sigmund Freud. Från behaviorism till kognitivism – finns det något bättre sätt att få grepp om dina inre demoner?

Psykologi på 30 sekunder är tillgänglig som e-bok.

3. Grunderna i vår tids psykologi

Grunderna i vår tids psykologi ger en gedigen grund till den moderna psykologin.

Se även  Tre gånger så mycket kärlek som ljudbok GRATIS i 7 dagar

Några av Sveriges främsta forskare har här samlat den mest aktuella psykologiska vetenskapen utifrån ledande svensk och internationell forskning.

Tack vare författarnas omfattande undervisningserfarenhet blir framställningen begriplig, levande och nyanserad. Resultatet är en heltäckande skildring av de byggstenar som behövs för att gå vidare inom psykologins olika tillämpningsfält.

Grunderna i vår tids psykologi är tillgänglig som e-bok.

4. Dansa på deadline: Uppskjutandets psykologi

De allra flesta väntar gärna minst en dag med att ta tag i det som egentligen borde fixas direkt. Först när vi närmar oss sista minuten får vi upp tempot på allvar och under sista femtedelen av den tid vi har på oss gör vi större delen av en viss uppgift. Hur kommer det sig?

Dansa på deadline ger en vetenskaplig förklaring till varför vi skjuter upp saker och hur vi kan göra för att förändra vårt beteende. Utgångspunkten är forskning inom beteendeekonomi, kognitiv neurovetenskap och inlärningspsykologi. Exempel varvas med övningar som har visat sig vara användbara både för enskilda individer och organisationer.

Dansa på deadline riktar sig till dig som har svårt att ta tag i saker, som vill veta varför du prokrastinerar och vill ändra detta mönster – eller som vill få någon annan att komma till skott.

Dansa på deadline : Uppskjutandets psykologi är tillgänglig som e-bok.

5. Barnets psykologi

Hur formas barns uppfattning om sig själva och världen? Hur skapar man en stark anknytning till sitt barn? Hur kan barn lära sig på bästa sätt, och vilken betydelse har miljöer och människor runt omkring?

Barndomen är en lång lärandeprocess som börjar redan i livmodern. Här beskrivs den fascinerande utvecklingen av språk och moral, samt hur barnet lär sig förstå den fysiska, biologiska och sociala världen. Kognitionsprofessorn Usha Goswami introducerar de främsta barnpsykologiska teorierna och ger en lättillgänglig introduktion till barnets psykologiska utveckling.

Barnets psykologi är tillgänglig som e-bok.

6. Utvecklingspsykologi: Utdrag ur Grunderna i vår tids psykologi

Varför utvecklas individer på så olika sätt? Vad kan anses normalt och finns det något som är normalt? Vilka är orsakerna bakom individuella skillnader? Går det att avgöra vad som beror på arvet respektive miljön, och vad som beror på samverkan dem emellan?

Utvecklingspsykologin har till uppgift dels att beskriva det som sker med en individ under hela livet, dels att förklara varför det blir som det blir.

Se även  6 bra erotiska ljudböcker som är GRATIS att lyssna på

I det här kapitlet ges en sammanhängande beskrivning av den kognitiva, språkliga och socio-emotionella utvecklingen i samband med spädbarnstiden, förskoleåren, de tidiga skolåren, ungdomsåren och vuxenåren inklusive åldrandet.

Kapitlet Utvecklingspsykologi av Philip Hwang och Ann Frisén ingår i antologin Grunderna i vår tids psykologi som ger en gedigen och heltäckande grund till den moderna psykologin. Några av Sveriges främsta forskare har här samlat den mest aktuella psykologiska vetenskapen utifrån ledande svensk och internationell forskning. Grunderna i vår tids psykologi är:

 • Människokunskap blir vetenskap
 • Biologisk psykologi
 • Motivation och emotion
 • Kognitionspsykologi
 • Utvecklingspsykologi
 • Personlighetspsykologi
 • Socialpsykologi

Utvecklingspsykologi : Utdrag ur Grunderna i vår tids psykologi är tillgänglig som e-bok.

7. Personlighetspsykologi: Utdrag ur Grunderna i vår tids psykologi

En människas personlighet är unik. Den utmärker en individ och skiljer henne från andra människor. Personlighetspsykologi handlar om att beskriva, förstå och förklara individuella mönster i människors sätt att tänka, känna, handla och reagera.

Kapitlet är uppdelat i två huvudavsnitt där det första fokuserar på avgränsande personlighetsegenskaper och hur människor skiljer sig åt i dessa. Det andra avsnittet beskriver hur olika egenskaper samspelar sinsemellan och i relation till omgivningen.

Kapitlet Personlighetspsykologi av Lars-Gunnar Lundh och Ann-Charlotte Smedler ingår i antologin Grunderna i vår tids psykologi som ger en gedigen och heltäckande grund till den moderna psykologin. Några av Sveriges främsta forskare har här samlat den mest aktuella psykologiska vetenskapen utifrån ledande svensk och internationell forskning. Grunderna i vår tids psykologi är:

 • Människokunskap blir vetenskap
 • Biologisk psykologi
 • Motivation och emotion
 • Kognitionspsykologi
 • Utvecklingspsykologi
 • Personlighetspsykologi
 • Socialpsykologi

Personlighetspsykologi : Utdrag ur Grunderna i vår tids psykologi är tillgänglig som e-bok.

8. Effektiva lösningar för ångest och stress

Många av oss lider av stress, ångest och panikattacker, som i de flesta fall lätt kunde undvikas.

Det här är orsaken till att Frederic ger oss några effektiva lösningar för att överkomma problemen.

I boken ger Frederic mer än endast lösningar, han hjälper oss att få en tydlig förståelse av processen som sker inom oss.

Han visar oss tydligt roten till orsakerna av stress och ångest medan han erbjuder oss ett sätt att tillintetgöra problemen i deras ursprung.

Boken är strukturerat på ett sätt som gör att det är lätt att följa förklaringarna och koppla dem till vårt dagliga liv.

På detta sätt kan vi själva se vad som behöver ändras och hur.

Effektiva lösningar för ångest och stress är tillgänglig som e-bok.

9. Socialpsykologi: Utdrag ur Grunderna i vår tids psykologi

Socialpsykologin studerar hur vi påverkar och påverkas av samspelet med andra människor, till exempel det samhälle och den kultur vi tillhör eller den arbetsgrupp eller intressegrupp vi ingår i. Påverkan kan gälla kärleksrelationer, vilka fördomar och attityder vi har gentemot andra, hur vi bildar grupper och utövar ledarskap, och i förlängningen hur vi tolkar och förstår vår omvärld.

Se även  Nya testamentet som ljudbok GRATIS i 7 dagar

Kapitlet Socialpsykologi av Bo Ekehammar ingår i antologin Grunderna i vår tids psykologi som ger en gedigen och heltäckande grund till den moderna psykologin. Några av Sveriges främsta forskare har här samlat den mest aktuella psykologiska vetenskapen utifrån ledande svensk och internationell forskning. Grunderna i vår tids psykologi är:

 • Människokunskap blir vetenskap
 • Biologisk psykologi
 • Motivation och emotion
 • Kognitionspsykologi
 • Utvecklingspsykologi
 • Personlighetspsykologi
 • Socialpsykologi

Socialpsykologi : Utdrag ur Grunderna i vår tids psykologi är tillgänglig som e-bok.

10. Klimatkatastrofens psykologi

Den viktigaste uppgiften under detta sekel är att komma till rätta med de globala miljöproblem som 1900-talet lämnat efter sig. Boken vill visa hur det skulle kunna bli möjligt. En analys görs av vad för sorts problem klimatförstörelsen är och hur människans förmåga att lösa problem ser ut.

En etisk klimatstrategi beskrivs, grundad i psykologi och vad filosofer tänkt om klimatfrågan. Den innebär att förändrade värderingar behövs för att mer framgångsrikt hantera de globala miljöutmaningarna. Först då finns motivation för livsstilsförändringar.

Ett övergripande budskap är att mänsklighetens situation är mer osäker än vad många tror. Det kan gå snabbare utför än vad många förstår. Det kan också gå bättre än vad de mest pessimistiska tror. Men för det krävs sannolikt förändrade värderingar.

Billy Larsson är psykolog, psykoterapeut och fil dr i psykologi. I den här boken förenas ett intresse för psykologi, filosofi och globala miljöproblem.

Klimatkatastrofens psykologi är tillgänglig som ljudbok.

Inlägg senast uppdaterat: 13 februari, 2022

Har du läst någon bok som är nämnd i inlägget? Lämna din recension nedan 👇