Lär dig lindra din tinnitus med självhypnos! [GRATIS]

Tinnitus – Lindra din tinnitus med självhypnos

Många personer lider av någon form av tinnitus (öronsus) – de hör ljud i öronen som inte är kopplade till några yttre faktorer. Det har många gånger blivit sagt att det inte finns mycket att göra åt denna tinnitus och att man måste lära sig att leva med den.

För många är detta lättare sagt än gjort. Det konstanta ljudet kan vara distraherande och tröttande, och somliga har drabbats av sömnproblem på grund av ljudet.

Självhypnos kan inte fysiskt bota öronsus, men den kan hjälpa dig att minska din upplevelse och din medvetenhet av ljuden.

Tänk dig människor som bor nära trafikbuller, tågstationer, flygfält etc.

De skulle normalt sett dagligen vara störda av allt ljud och allt buller. Om du frågar dem om hur de står ut blir svaret att de inte tänker på eller distraheras av ljuden.

Detta beror på att deras sinnen har lärt sig att avskärma sig från bullret, vilket medför att de knappt lägger märke till det. Du kan göra samma sak med hjälp av självhypnos.

Se även  Flyga drake som ljudbok GRATIS i 7 dagar

Hur fungerar det?

Med hjälp av avancerade självhypnos-tekniker och kreativ visualisering påverkar programmet ditt undermedvetna med syftet att automatiskt dra ner på volymen och fjärma bort det påträngande ljudet från din tinnitus.

Genom att du lyssnar regelbundet på detta program så hoppas vi att du får kontroll på din tinnitus, och frigör dig till att fokusera på saker som betyder något.

Öronsus är en individuell upplevelse.

För många är symptomen uthärdliga och vissa upplever tinnitus endast vid enstaka tillfällen. För andra kan det konstanta ringandet eller surrandet med höga ljud ha en stor inverkan på deras liv.

Tillståndet kan orsaka en hel del psykisk stress, särskilt som ljudet alltid finns med och är mer eller mindre kontinuerligt. Ihållande höga, störande ljud kan leda till en ond cirkel av frustration och irritation. Detta följs av ökad oro, rädsla, ilska och en önskan att kunna fly någonstans.

Denna onda cirkel av stress uppstår på grund av vår kropps utformning för att svara på sådana ljud. När hjärnan uppfattar höga ljud, utlöser det en flykt eller kamp-reaktion.

Detta leder i sin tur till en kraftig ökning av stresshormonet adrenalin.

Pulsen ökar och blod rusar iväg till kroppens stora muskelgrupper. Syftet med denna process är att förbereda vårt sinne och vår kropp för att fly eller kämpa. Denna kroppens reaktion kan orsaka panikkänslor eller ångest.

Se även  Lär dig persiska snabbt online med ljudbok GRATIS i 7 dagar

Även stress kan orsaka eller i vart fall förvärra tinnitus. Självhypnos för tinnitus kan vara effektivt, inte bara för att komma åt tinnitus-symptomen utan också den stress som kan vara inblandad

Självhypnos mot tinnitus

Många använder självhypnos mot tinnitus för att lindra sina symtom efter att ha provat andra metoder.

Självhypnosen öppnar upp det undermedvetna för att ta emot positiva och humörhöjande suggestioner. Tekniken syftar till att hjälpa den drabbade att inte lägga märke till ljuden, att få ljuden att ingå i det vardagliga bakgrundsbruset och på så sätt styra bort det hotfulla.

Det undermedvetna kan också ha lagrat andra aspekter som kan kopplas till tinnitus. Här kan nämnas stress och nedstämdhet. Genom att avlägsna sådan inre negativitet ges möjlighet till en bättre läkning.

Självhypnosen kan också bana väg för en mer positiv mental inställning.

Den drabbades sinne omskolas då till att fokusera på annan stimuli, istället för de inre ljuden. Volym och övriga effekter kan på sätt reduceras.

I programmet guidas du inledningsvis till ett djupt avslappnat tillstånd. I detta tillstånd får du motta ett antal posthypnotiska och direkta suggestioner för att hjälpa dig att komma över alla problem som är förknippade med öronsus.

Se även  Twilight: Om jag kunde drömma som ljudbok GRATIS i 7 dagar

Du får hjälp med att programmera om ditt undermedvetna så att du i bästa fall inte alls märker av din tinnitus. Denna kraftfulla inspelning är helt säker och kan vara mycket effektiv för att hjälpa dig att handskas med din tinnitus.

Tinnitus – Lindra din tinnitus med självhypnos är tillgänglig som ljudbok.

Inlägg senast uppdaterat: 13 februari, 2022

Har du läst någon bok som är nämnd i inlägget? Lämna din recension nedan 👇