2 ljudböcker som ger dig bättre självförtroende [GRATIS]

1. Bättre självförtroende

Bättre självförtroende med guidad självhypnos

Känner du dig nervös om du ska tala inför en grupp eller om du ska presentera dig i ett sällskap? Känner du obehag inför att gå in i ett rum där det sitter massor med folk som du inte känner?

Oroar du dig för att göra bort dig i sociala situationer? Om detta är fallet, så är du inte ensam. Men även om du inte skulle vara så att du har allvarliga brister i ditt självförtroende, så skulle du förmodligen vilja känna dig mer lugn och avslappnad i nya och okända situationer, eller hur?

När vi har brister i vårt självförtroende så förminskas det goda i livet. Livet är inte lika roligt när vårt självförtroende sviktar. Det är dags att sluta med att hålla tillbaka. Det är dags att lösgöra dig från osäkerhet och uppleva ett nytt sätt att tänka och känna. Du förtjänar att gå med huvudet högt och känna att du har ett bra självförtroende. Men hur ska du uppnå detta?

För att öka självförtroendet måste du ändra dina tankar, eftersom självförtroende är bara en sinnesstämning. Det är ett sätt att tänka, delvis baserat i våra erfarenheter.

Styrkan i ett bra självförtroende är odiskutabel och hänförande. Ett gott självförtroende innebär att du är öppen och nyfiken inför nya situationer och uppgifter.

Tänk dig hur det skulle vara att:

Se även  Så roligt ska vi inte ha det som ljudbok GRATIS i 7 dagar

-kunna stå upp för vad du tror på, kunna säga nej när du vill, kunna tacka ja när möjligheter uppstår, kunna glädjas åt nya bekantskaper, känna dig mer avspänd i sociala situationer, tro på dig själv och dina förmågor.

Självhypnos för att få bättre självförtroende

Har du träffat någon som saknar självförtroende trots att personen ständigt får uppmuntran från sin omgivning och vinner de flestas godkännande?

Eller har du träffat någon som utstrålar ett starkt självförtroende i allt dom hittar på, trots att folk ständigt och jämt klagar på dem eller tillrättavisar dem?

Detta händer eftersom vårt undermedvetna sitter på ett lager av övertygelser som inte låter sig ruckas i första taget, och då spelar utomstående faktorer ingen roll.

Hur kan man då komma åt djupt liggande övertygelser? Eftersom dessa övertygelser bor i vårt undermedvetna så är det där som förändringen måste ske.

Självhypnosen träder in i det undermedvetna och använder sedan suggestionens makt för att åstadkomma positiva förändringar.

Om du på ett medvetet plan kunde ha kontroll på ditt bristande självförtroende, så hade detta inte längre varit något problem. Du hade då kunnat göra någonting åt det. Att du inte har lyckats måste betyda att allt detta finns lagrat i ditt undermedvetna.

Du guidas genom programmet inledningsvis in i ett djupt avslappnat tillstånd. I detta tillstånd minskar oro och eventuell ångest, du får klarhet, fokus och fördjupad förmåga att tänka logiskt.

Se även  Jag, Caroline som ljudbok GRATIS i 7 dagar

Du får därefter suggestioner som vänder sig till undermedvetna och bearbetar din begränsade uppfattning om dig själv. När hjärnan är avslappnad tar den emot dessa suggestioner, och hjärnan tror på vad som sägs, varefter den kommer att successivt minska tron på de negativa tankemönstren och i stället skapa nya positiva tankebanor.

Självhypnos har kraften att tränga in i ditt undermedvetna för att påverka vissa tankemönster. Självhypnos kan inte förändra personligheten. Alla föds med ett bra självförtroende.

Det undermedvetna kan sedan, av olika orsaker, ha kommit att programmeras med falska övertygelser. Genom att omprogrammera dessa falska övertygelser, kan det undermedvetna återvända till sitt naturliga tillstånd.

Bättre självförtroende är tillgänglig som ljudbok.

2. Självförtroende

Ditt självförtroende är ditt eget ansvar och verktyg för att uppnå dina mål och påverka det som händer. Här får du lära dig att bli mer säker på dig själv, kunna ställa upp för dig själv utan att känna rädsla och oro.

Detta program kommer att ge dig en ökad säkerhet, en ökad trygghet och ett ökat självförtroende.

Detta är det andra träningsprogrammet som kommer efter den mentala grundträningen AVSLAPPNING. Här får du träna upp din självkänsla, ditt självförtroende, arbeta med dina målbilder och Din vision. Träningen utförs lämpligast under 4 – 5 veckors tid.

Självbilden är en sammanfattning av självkänsla, självrespekt, självtillit, självförtroende etc.

Din självbild utgör grunden för hur du kommer att lyckas i livet. Ditt självförtroende är ditt eget ansvar. Det bygger du upp genom systematisk Mental Träning och sen låter du ditt självförtroende påverka det som händer.

Se även  Nattsångaren som ljudbok GRATIS i 7 dagar

Attraktiva målbilder programmeras i det mentala rummet eller platsen och ger dig energi, inspiration och engagemang, som du bär med dig i vardagen. Din vision är en vision av ditt framtida Jag, en målbild som uttrycker ett livsmål hos dig.

Freddie Roth är Internationellt certifierad NLP Practitioner och arbetar med Mental träning och coaching dagligen. Han är fd elit idrottsman som valt att utbilda sig inom personlig utveckling och hans intresse för mental träning grundar sig i hans egen fotbollskarriär.

Självförtroende är tillgänglig som ljudbok.

Inlägg senast uppdaterat: 13 februari, 2022

Har du läst någon bok som är nämnd i inlägget? Lämna din recension nedan 👇