Bota prestationsångest snabbt med ny ljudbok! [GRATIS]

Prestationsångest är rädsla för ens förmåga att utföra en specifik uppgift. Människor som upplever prestationsångest kan oroa sig för att misslyckas med en uppgift innan den ens har börjat. De kanske tror att misslyckande kommer att resultera i förnedring eller avslag.

Medan prestationsångest kan uppstå med vilken uppgift som helst. Ångest kring en offentlig presentation eller show kallas ofta scenskräck. En person kan också uppleva prestationsångest när det gäller sex.

Prestationsångest kan variera mellan individer. Många människor upplever en mild nervositet innan de håller ett tal eller gör en recital. Men för vissa individer kan tanken på att prestera orsaka panikattacker. Människor som upplever svår prestationsångest kanske vill få hjälp av en terapeut.

Det här är vad vi anser vara den bästa ljudboken på svenska just nu för dig som är på jakt efter att bota din prestationsångest.

Prestationsångest – Perfektionism

Blir du frustrerad i olika situationer för att du eller det inte är perfekt?

Tycker du att det är svårt att finna njutning i olika saker eftersom det inte lever upp till dina förväntningar?

Är du rädd för att misslyckas?

Är du rädd för att bli granskad och bedömd och då bli avslöjad med att inte duga?

Är du rädd för att bli förödmjukad om det skulle hända? Är din omöjliga strävan efter perfektion så långt gången att den berövar dig från att finna nöje i andra saker?

Du kan eventuellt lida av prestationsångest eller perfektionism.

Det finns inget fel i att göra sitt bästa och att försöka prestera ett bra resultat. Perfektionism borde inte heller vara något problem. Att göra någonting bra för att kunna uppnå sina mål innebär en sund relation till sig själv och omgivningen.

Se även  Vardagar 1 som ljudbok GRATIS i 7 dagar

Men perfektionism kan innebära mycket mer än bara positiva känslor av nyfikenhet, upprymdhet och välbehag. Perfektionismen kan ha kommit att följas av känslor av otillfredsställelse, skuld och frustration.

En perfektionist straffar sig själv om allt inte blir perfekt. Detta kan medföra att perfektionisten avstår från att göra vissa saker om det finns misstanke att det inte kommer att bli perfekt.

Detta kan, ironiskt nog, leda till ett misslyckande med att göra någonting överhuvudtaget. Den som eftersträvar perfektion eller ställer alltför höga prestationskrav på sig själv blir också sårbar för oro, ångest och får svårigheter med att koppla av.

Det är inte ovanligt att den som lider av perfektionism eller prestationsångest har svårt att bestämma sig för när något är färdigt eller färdigförberett, vilket kan innebära att en stor mängd tid och energi förbrukas i onödan.

Denna pågående otillfredsställelse med resultatet kan leda till allehanda fysiska och psykiska besvär.

Att hålla fast vid höga prestationskrav eller perfektionism leder ofta till besvikelse och frustration. Det finns dock hjälp att hämta, en lösning som leder rakt ner till roten av det onda.

Självhypnos kan hjälpa dig att komma i kontakt med och förändra ditt synsätt på perfektionism och prestationskrav på ett djupt plan, det undermedvetna.

När ditt undermedvetna accepterar och tar till sig den nya informationen, så kan detta medföra snabba och varaktiga förändringar.

Tänk dig hur det skulle vara att:

  • acceptera att det är perfekt att inte vara perfekt
  • inse att du inte behöver behaga alla du möter
  • sluta vara så kritisk mot både dig själv och andra
  • inse att saker och ting kan vara lagom; inte bara allt eller inget eller bara vitt eller svart
Se även  Nattstad som ljudbok GRATIS i 7 dagar

Detta program hjälper dig att inse, även om det kan vara svårt att tro för vissa, att misslyckanden gör dig inte olycklig.

Det är dina tankar kring misslyckandet som styr dig, men tankar kan omprogrammeras.

Med hjälp av detta program kan du börja utplåna förlegade idéer angående vad som är ”perfekt” och vad du ”borde” ha gjort.

Du kommer i stället att utveckla förmågan och tankesättet till att försöka göra vad som är rimligt eller hyfsat. Detta kommer märkligt nog att förbättra dina resultat och berika ditt liv.

Självhypnos mot perfektionism och prestationsångest

Självhypnos kan lindra känslor av oro, ångest och självtvivel.

Denna metod kan höja ditt självförtroende och öka din självkänsla samtidigt som den kan hjälpa dig att utveckla förmågan att hitta det lugn som behövs för att komma över de onödiga känslor av självtvivel som du brottas med.

Om du på ett medvetet plan kunde ha kontroll på din prestationsångest eller perfektionism, så hade detta inte längre varit något problem. Du hade då kunnat göra nödvändiga förändringar, eller hur?

Att du inte lyckats måste betyda att problemet finns lagrat i ditt undermedvetna. Och detta betyder att det är där som förändringen måste ske – i ditt undermedvetna.

Prestationsångest – Perfektionism är tillgänglig som ljudbok.


Vad orsakar prestationsångest?

Varje situation där du vill prestera på topp och är orolig för din förmåga att göra det kan skapa prestationsångest. Det visar sig att en persons mentalitet är lika viktig som deras förmåga när det kommer till att spika ett gitarrsolo eller göra mål. Om det inte hanteras på rätt sätt, kan prestationsångest överväldiga även de mest utövade av talanger.

Se även  De tysta systrarna som ljudbok GRATIS i 7 dagar

Att bara förutse en stressig händelse kan faktiskt orsaka prestationsångest. Min forskning har visat att människor som är oroliga för matematik visar tecken på prestationsångest bara när de vet att de kommer att behöva göra matte.

Ju mer en person är orolig för matematik, desto mer uppvisar de ökad aktivitet i hjärnregioner – såsom insulära cortex – som är ansvariga för känslan av att vara hotad och ofta upplevelsen av smärtan i sig.

Med andra ord, när människor talar om att dessa upplevelser är smärtsamma, verkar det finnas en viss sanning i det.

Inlägg senast uppdaterat: 13 februari, 2022

Har du läst någon bok som är nämnd i inlägget? Lämna din recension nedan 👇