2 ljudböcker om bipolär sjukdom vi rekommenderar [GRATIS]

1. Bipolär

Självmordsförsök, misshandel och droger. Boken är en självbiografi med inriktning på min bipolära sjukdom samt andra psykiska sjukdomar och hur det har påverkat mitt liv. Boken utspelar sig från när jag var tretton år då min pappa dog fram tills nu, tjugoåtta år.

I boken får ni läsa om hur mina psykiska sjukdomar lett mig till väldigt dåliga beslut i mitt liv där jag fått uppleva psykisk och fysisk misshandel av en dåvarande partner, droger, destruktiva förhållanden och självmordsförsök. Men där finns också en strimma av hopp.

Boken är skriven för att få andra med psykiska sjukdomar, för att visa att de inte är ensamma, att fortsätta kämpa samt utbilda andra hur det är att leva med psykiska sjukdomar speciellt bipolärt syndrom.

Bipolär är tillgänglig som e-bok.

2. Sänder på tusen kanaler: Om borderline och dess nära samband med bipolär sjukdom och ADHD

Omarbetad och fördjupad version, 2013

Sänder på tusen kanaler är en självbiografi om hur livet och vardagen rasar samman gång på gång men byggs upp igen, och det hårda arbetet med att få pusslet att falla på plats.

Det är en krass skildring av psykiatrin och den tunna linjen mellan sjukt och friskt, sanning och självkritik, realism och drömmar.

Boken beskriver närgånget och kompromisslöst en mammas dilemma i den djupaste fasen av en depression: att vara tvungen att leva för att inte skada sina barn, men tro att fortsatt existens skadar dem.

Den tar oss med på en hisnande färd mellan himmel och helvete blandad med en vardag vi alla kan identifiera oss med: Från Luciafirande på dagis till hängsnaror på låst psykiatrisk avdelning, från frisörbesök till narkos innan elchocksbehandling, från förtvivlan till eufori, från ett liv på stupet till en öppning, en räddning, en karta över vägen ut.

Sänder på tusen kanaler används som referenslitteratur vid ett flertal utbildningar och har legat till grund för en djupare förståelse av borderline, bipolär sjukdom, ADHD och psykisk ohälsa från både allmänhet, profession, drabbade och deras anhöriga.

«En helt fantastiskt läsvärd bok!!! Lade inte den ifrån mig förrän jag läst den från pärm till pärm!»

Se även  8 ljudböcker om stress du måste lyssna på [GRATIS]

«Sträckläste hela boken. Underbar, skrämmande, triggande, stark och otroligt igenkännande i vissa delar.»

«Din historia berör mig så djupt. Tack för att jag fått läsa den.

Jag har gråtit, haft ståpäls, känt sorg och ångest.»

«När jag läste din text så reste sig håret på mina armar och det tycker jag säger en hel del………..faan va bra!»

«Jag är djupt berörd. Berörd av ditt liv. Berörd av orden och formuleringarna du använt dig av för att beskriva det. Överväldigad av känslorna de lockade fram. Berörd av igenkänning.»

«Självutlämnande och välskriven bok. Vilket liv! Jag förstår att du måste få skriva av dig för att komma vidare. Du kan säkert också hjälpa andra att förstå hur man fungerar när det är som svartast.»

Sänder på tusen kanaler : Om borderline och dess nära samband med bipolär sjukdom och ADHD är tillgänglig som e-bok.


Lär dig mer om bipolär sjukdom med vår guide nedan

Bipolär sjukdom: En liten guide

Bipolär sjukdom: Vad är det för något?

Bipolär sjukdom är en hjärnsjukdom som orsakar förändringar i en persons humör, energi och förmåga att fungera. Personer med bipolär sjukdom upplever intensiva känslomässiga tillstånd som vanligtvis uppstår under olika perioder av dagar till veckor, kallade humörepisoder.

Dessa humörepisoder kategoriseras som maniska/hypomana (onormalt glad eller irriterad stämning) eller depressiv (ledsen stämning). Personer med bipolär sjukdom har i allmänhet perioder av neutralt humör också. När de behandlas kan personer med bipolär sjukdom leva fulla och produktiva liv.

Personer utan bipolär sjukdom upplever också humörsvängningar. Men dessa humörförändringar varar vanligtvis timmar snarare än dagar. Dessa förändringar åtföljs vanligtvis inte heller av den extrema graden av beteendeförändring eller svårigheter med dagliga rutiner och sociala interaktioner som personer med bipolär sjukdom uppvisar under humörepisoder. Bipolär sjukdom kan störa en persons relationer med nära och kära och orsaka svårigheter att arbeta eller gå i skolan.

Bipolär sjukdom är en kategori som omfattar tre olika diagnoser: bipolär I, bipolär II och cyklotymisk sjukdom.

Bipolär sjukdom förekommer vanligtvis i familjer: 80 till 90 procent av personer med bipolär sjukdom har en släkting med bipolär sjukdom eller depression. Miljöfaktorer som stress, sömnstörningar och droger och alkohol kan utlösa humörepisoder hos utsatta människor.

Även om de specifika orsakerna till bipolär sjukdom i hjärnan är oklara, tros en obalans av hjärnkemikalier leda till oreglerad hjärnaktivitet. Medelåldern för debut är 25 år.

Personer med bipolär störning I har ofta andra psykiska störningar såsom ångeststörningar, missbruksstörningar och/eller uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitetsstörning (ADHD). Risken för självmord är betydligt högre bland personer med bipolär sjukdom I än bland befolkningen i allmänhet.

Se även  3 ljudböcker om narcissism att lyssna på [GRATIS]

Bipolär sjukdom: Bipolär störning I

Bipolär störning I diagnostiseras när en person upplever en manisk episod. Under en manisk episod upplever personer med bipolär sjukdom I en extrem ökning av energin och kan känna sig på toppen av världen eller vara obehagligt irriterade i humöret. Vissa personer med bipolär störning I upplever också depressiva eller hypomana episoder, och de flesta personer med bipolär sjukdom I har också perioder av neutralt humör. Symtom på bipolär störning I

Bipolär sjukdom: Manisk episod

En manisk episod är en period på minst en vecka när en person är extremt upprymd eller irriterad större delen av dagen under de flesta dagar, har mer energi än vanligt och upplever minst tre av följande förändringar i beteende:

 • Minskat behov av sömn (t.ex. känner mig energisk trots betydligt mindre sömn än vanligt
 • Ökat eller snabbare tal
 • Okontrollerbara racingtankar eller snabbt växlande idéer eller ämnen när man talar
 • Distraherbarhet
 • Ökad aktivitet (t.ex. rastlöshet, arbeta med flera projekt samtidigt)
 • Ökat riskbeteende (t.ex. vårdslös körning, spendera sprees)

Dessa beteenden måste representera en förändring från personens vanliga beteende och vara tydliga för vänner och familj. Symtomen måste vara tillräckligt allvarliga för att orsaka dysfunktion i arbete, familj eller sociala aktiviteter och ansvar. Symtom på en manisk episod kräver vanligtvis att en person får sjukhusvård för att vara säker.

Vissa människor som upplever maniska episoder upplever också oorganiserat tänkande, falska föreställningar och/eller hallucinationer, så kallade psykotiska egenskaper.

Bipolär sjukdom: Hypomanisk episod

En hypoman episod kännetecknas av mindre allvarliga maniska symtom som behöver pågå bara fyra dagar i rad snarare än en vecka. Hypomana symtom leder inte till de stora problem i daglig funktion som maniska symtom vanligtvis orsakar.

Bipolär sjukdom: Depressiv period

En allvarlig depressiv episod är en period på minst två veckor då en person har minst fem av följande symtom (inklusive minst ett av de två första symtomen):

 • Intensiv sorg eller förtvivlan
 • Förlorat intresse för aktiviteter som personen en gång njöt av
 • Känslor av värdelöshet eller skuld
 • Trötthet
 • Ökad eller minskad sömn
 • Ökad eller minskad aptit
 • Rastlöshet (t.ex. pacing) eller långsammare tal eller rörelser
 • Svårigheter att koncentrera sig
 • Täta tankar på död eller självmord
 • Behandling och förvaltning

Symtom på bipolär sjukdom förbättras vanligtvis med behandling. Medicinering är hörnstenen i behandling av bipolär sjukdom, även om samtalsterapi (psykoterapi) kan hjälpa många patienter att lära sig om sin sjukdom och följa mediciner, vilket förhindrar framtida humörepisoder.

Läkemedel som kallas ”humörstabilisatorer” (t.ex. litium) är den vanligaste typen av mediciner för bipolär sjukdom. Dessa mediciner tros korrigera obalanserad hjärnsignalering. Eftersom bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom där humörepisoder vanligtvis återkommer, rekommenderas pågående förebyggande behandling. Behandlingen av bipolär sjukdom är individualiserad; personer med bipolär sjukdom kan behöva prova olika mediciner innan de hittar vad som fungerar bäst för dem.

Se även  12 ljudböcker om ångest du måste lyssna på [GRATIS]

I vissa fall, när medicinering och psykoterapi inte har hjälpt, kan en effektiv behandling som kallas elektrokonvulsiv terapi (ECT) användas. ECT involverar flera omgångar av en kort elektrisk ström som appliceras på hårbotten medan patienten är under narkos, vilket leder till ett kort, kontrollerat anfall. ECT-inducerade anfall tros omforma hjärnans signalvägar.

Eftersom bipolär sjukdom kan orsaka allvarliga störningar i en persons dagliga liv och skapa en stressig familjesituation, kan familjemedlemmar också dra nytta av professionella resurser, särskilt förespråkande för mental hälsa och stödgrupper. Från dessa källor kan familjer lära sig strategier för att klara sig, delta aktivt i behandlingen och få stöd.

Bipolär II sjukdom

En diagnos av bipolär II sjukdom kräver att någon har minst en allvarlig depressiv episod och minst en hypoman episod (se ovan). Människor återgår till sin vanliga funktion mellan avsnitten. Personer med bipolär II störning söker ofta först behandling som ett resultat av sin första depressiva episod, eftersom hypomana episoder ofta känns angenäma och till och med kan öka prestationen på jobbet eller i skolan.

Personer med bipolär II störning har ofta andra psykiska sjukdomar som ångestsyndrom eller missbruksstörning, varav den senare kan förvärra symtomen på depression eller hypomani.

Bipolär sjukdom: Behandling

Behandlingar för bipolär II liknar dem för bipolär I: medicinering och psykoterapi. De vanligaste läkemedlen är humörstabilisatorer och antidepressiva, beroende på de specifika symtomen. Om depressiva symtom är allvarliga och medicinering inte är effektiv kan ECT (se ovan) användas. Varje persons behandling är individuell.

Inlägg senast uppdaterat: 13 februari, 2022

Har du läst någon bok som är nämnd i inlägget? Lämna din recension nedan 👇