Topplista: 10 mest sĂ„lda böcker – Juridik – Januari 2021

Detta Àr en lista över böckerna som sÄlts bÀst inom kategorin juridik hos de svenska bokbutikerna pÄ nÀtet under januari Är 2021.

1. Skattelagstiftning 21:1 : Lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 2020 av Gunnar Rabe (2021)

Skattelagstiftning 21:1 ingĂ„r förutom alla vĂ€sentliga lagar pĂ„ skatteomrĂ„det Ă€ven lagar med EU-anknytning, sĂ„som fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, rĂ€nte/royaltydirektivet och sparandedirektivet samt utdrag ur EUF-fördraget liksom OECD:s modellavtal. Efter varje lag finns hĂ€nvisningar till propositioner och utskottsbetĂ€nkanden för samtliga lagĂ€ndringar sedan 1975.

2. Svensk lag 2021 av Per Henrik Lindblom, Kenneth Nordback (2021)

Svensk Lag, den gröna lagboken, Àr i första hand avsedd att vara behÀndig och praktisk. Systematiken Àr enkel. Kapitlen inleds i förekommande fall med balk eller annan sÀrskilt tung lag, varefter övrig lagstiftning följer i kronologisk ordning. Promulgationslagar och förordningar Àr dock placerade i anslutning till sin huvudlag.

InnehĂ„llsförteckning, register och layout underlĂ€ttar sökning och lĂ€sning. Det finns inga bihang eller tillĂ€gg; all lagtext Ă€r införd pĂ„ sin “rĂ€tta” plats. Uppdatering sker varje Ă„r. Stoppdatum Ă€r – för oss – den sista december.

3. CivilrÀtt av Christina Ramberg (2020)

Boken CivilrÀtt Àr en mer Àn 100-Ärig klassiker. Den ger en introduktion till civilrÀtten.

Efter en inledande översikt av rÀttsordningen behandlas centrala delar av civilrÀtten:

  • allmĂ€n förmögenhetsrĂ€tt
  • sĂ€rskilda avtalstyper
  • immaterialrĂ€tt
  • fastighetsrĂ€tt
  • associationsrĂ€tt och arbetsrĂ€tt
  • skadestĂ„ndsrĂ€tt och försĂ€kringsrĂ€tt
  • familjerĂ€tt och successionsrĂ€tt


I denna 26:e upplaga har revideringar gjorts bl.a. med anledning av nya lagar om telefonförsÀljning, betaltjÀnster, företagsnamn, varumÀrken, adoption och ekonomiska föreningar.
Till denna bok hör CivilrĂ€tt Övningsbok av Stefan Zetterström, som ocksĂ„ utkommit i en ny uppdaterad upplaga.

Om författarna

C.G. Björling var bokens ursprungliga författare. Han eftertrĂ€ddes av Åke Malmström som eftertrĂ€ddes av Anders Agell. Tore Sigeman författade under 1977-2012 kapitlet om arbetsrĂ€tt. Sedan 2010 Ă€r Christina Ramberg ansvarig för revidering av boken.


4. Juridik – civilrĂ€tt, straffrĂ€tt, processrĂ€tt av Konrad Lundberg, Johan SchĂŒldt, Theddo Rother-Schirren, Anders Lagerstedt, Catharina Calleman (2019)

Den femte upplagan Àr uppdaterad enligt nya lagar och regler. Bland dessa kan nÀmnas regler för framtidsfullmakt inom avtalsrÀtten, företagshemligheter, vÀrdeöverföringar och kapitalskydd inom avsnittet nÀring, underlÄtenhet inom straffrÀtten, finansiella instrument och obehöriga transaktioner inom fordringsrÀtten samt Àktenskapsförord, förÀldraskap vid inseminering och Àndrad könstillhörighet inom avsnittet om familjerÀtt.

5. Sveriges Rikes Lag 2020 (klotband) (2021)

Sveriges Rikes Lag gillad och antagen pÄ Riksdagen Är 1734, stadfÀst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillÀgg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2020.

En systematiskt bearbetad sammanstÀllning av svensk lagstiftning med gÀllande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. HÀnvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden frÄn EU-domstolen, Europadomstolen, Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare RegeringsrÀtten), Arbetsdomstolen samt Migrationsöverdomstolen. Författningsregistret och det utförliga sakregistret underlÀttar sökandet i lagboken.

Lagboksappen 2020 kommer ut i anslutning till den tryckta lagboken och kommer att uppdateras en gĂ„ng under Ă„ret. Precis som du Ă€r van vid med den tryckta lagboken sĂ„ kan du blĂ€ddra, sĂ€tta bokmĂ€rken och göra anteckningar – direkt i appen. Allt med riktig lagbokskĂ€nsla. Finns att ladda ned i Google play och App Store – bara för dig som köpt Ă„rets lagbok. TillgĂ€nglig frĂ„n januari 2020 till och med januari 2021

6. Aktiebolagets grundproblem av Clas Bergström, Per Samuelsson (2021)

Boken Àr uppbyggd kring ett antal för aktiebolaget karakteristiska intressekonflikter (?grundproblem?). FramstÀllningen fördjupas med hjÀlp av ekonomisk analys. Genom att kombinera ekonomi med rÀttsvetenskap kan aktiebolaget sÀttas in i ett större sammanhang. Ambitionen Àr att detta ska underlÀtta tolkning och tillÀmpning av aktiebolagsrÀttsliga normer, men ocksÄ ge en fördjupad kunskap om aktiebolaget som institution.

Boken Àr upplagd pÄ följande sÀtt. Efter en översikt av de olika intressekonflikterna beskrivs hur aktiebolaget bildas följt av en genomgÄng av associationsformens utmÀrkande egenskaper. DÀrefter behandlas ingÄende den klassiska intressekonflikt som uppkommer mellan aktieÀgare och bolagets ledning. DÀrpÄ berörs förhÄllandet mellan aktieÀgare och kontrollÀgare, följt av sÄdana intressekonflikter som kan uppkomma i samband med nyemissioner. Den sista intressekonflikt som behandlas Àr den mellan aktieÀgare och bolagets kreditgivare. DÀrefter redogör vi för det aktiebolagsrÀttsligt skadestÄnds- respektive straffansvaret. I ett avslutande kapitel diskuteras de krav pÄ socialt ansvarstagande och hÄllbar utveckling som allt oftare riktas mot i synnerhet stora aktiebolag.

7. CivilrÀtt: övningsbok av Stefan Zetterström (2020)

Med mer Ă€n 700 frĂ„gor – inklusive svar och lösningar – Ă€r CivilrĂ€tt Övningsbok ett heltĂ€ckande komplement till den klassiska boken Malmströms CivilrĂ€tt. Boken kan dock Ă€ven anvĂ€ndas fristĂ„ende.

Boken Àr avsedd för bÄde studenten och lÀraren. Ytterligare inlÀrningsstöd ges genom ett antal övningstentor och korsord.
Till sin struktur bygger frÄgedelen pÄ samma avsnittsindelning som huvudboken. KortsvarsfrÄgorna syftar frÀmst till att studenten ska lÀra sig olika begrepp, deras innebörd och betydelse.

De problemorienterade frĂ„gorna Ă€r i huvudsak utformade som hypotetiska fall, vilka resulterar i olika rĂ€ttsliga konflikter som studenten stĂ€lls inför. Svaren till frĂ„gorna baseras pĂ„ CivilrĂ€tt och aktuell författningstext – det krĂ€vs inga andra kunskapskĂ€llor.

Övningsbok CivilrĂ€tt följer sĂ„vĂ€l upplĂ€gg som omarbetningar av CivilrĂ€tt.

Om författarna

Stefan Zetterström Àr jur. kand. och universitetsadjunkt i civilrÀtt vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Han har tidigare gett ut flera lÀroböcker.

8. Nya sociallagarna: med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2021

Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjÀnsten vilar pÄ: SocialtjÀnstlagen (SoL), lagen med sÀrskilda bestÀmmelser om vÄrd av unga (LVU), lagen om vÄrd av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Vidare beskrivs i valda delar central lagstiftning av betydelse för socialtjÀnsten, t.ex. förÀldrabalken, offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och hÀlso- och sjukvÄrdslagen.

I den nya upplagan redovisas viktiga författningsÀndringar. HÀr ska nÀmnas bl.a. följande.

Det har i BrB införts ett nytt brott, barnÀktenskapsbrott. Genom det nya brottet har det blivit straffbart att förmÄ eller tillÄta ett barn att ingÄ ett Àktenskap eller en Àktenskapsliknande förbindelse. I samband med lagÀndringen har det i LVU införts en möjlighet att besluta om utreseförbud som ska skydda barn frÄn att föras utomlands i syfte att ingÄ barnÀktenskap eller att könsstympas. Beslut om utreseförbud meddelas som huvudregel av förvaltningsrÀtten efter ansökan av socialnÀmnden.

Det har ocksÄ införts en ny pÄföljd för unga lagövertrÀdare, ungdomsövervakning. KriminalvÄrden ansvarar för verkstÀlligheten av ungdomsövervakning men ska i viktiga avseenden samverka med socialnÀmnden vid verkstÀllighetsplaneringen och vid uppföljningen av verkstÀlligheten.

OSL har Àndrats pÄ sÄ sÀtt att polisen och socialtjÀnsten har fÄtt förenklade och utökade möjligheter att lÀmna ut uppgifter till varandra med syfte att förebygga terrorism.

Personer som behöver hjÀlp med andning och sondmatning har enligt LSS getts rÀtt till personlig assistans för hela sitt hjÀlpbehov.

9. Den svenska miljörÀtten av Gabriel Michanek, Charlotta Zetterberg (2017)

Den svenska miljörÀtten introducerar lÀsaren i miljörÀtten som juridiskt Àmne. Bland författningarna analyseras miljöbalken sÀrskilt ingÄende. Plan- och bygglagen och skogsvÄrdslagen Àr exempel pÄ annan mark- och miljölagstiftning som behandlas. Den svenska lagstiftningen sÀtts in i ett internationellrÀttsligt sammanhang, frÀmst EU-miljörÀtten.

I boken ges exempel pÄ hur regler anvÀnds i olika situationer och flera rÀttsfall frÄn svenska domstolar, dÀribland mÄnga frÄn Mark- och miljööverdomstolen, och frÄn EU-domstolen behandlas. En central frÄga i boken Àr om lagstiftningen Àr ÀndamÄlsenlig frÄn miljösynpunkt.

10. Inkomstskatt del 2 – – en lĂ€robok i skatterĂ€tt, del 2

Inkomstskatt Del 1 och 2 behandlar inkomstbeskattningen av privatpersoner och företag. I böckerna beskrivs strukturen och principerna vid genomgÄngen av rÀttsregler och rÀttspraxis. Effekterna av reglerna illustreras genom konkreta och belysande exempel.

Inkomstskatt Del 2 behandlar bland annat företagsbeskattningsfrÄgor sÄsom beskattningen av aktiebolag, koncerner, fÄmansföretag och överlÄtelser av företag. Vidare redogörs för internationella skattefrÄgor, tolkning och tillÀmpning av skattelag och skatteförfarandet.

Inkomstskatt Àr en lÀrobok för utbildningen i skatterÀtt pÄ jurist- och ekonomprogrammen. Genom sin goda struktur, omfattande redovisning av eller hÀnvisning till praxis samt fördjupade diskussioner kan boken ocksÄ anvÀndas i den praktiska yrkesutövningen och som kurslitteratur för vidareutbildningar.

I den sjuttonde upplagan omarbetades framstÀllningen vÀsentligt för att ytterligare förstÀrka de övergripande perspektiven. I denna den artonde upplagan har detta arbete fortsatt. Vi har beaktat publicerat material till och med den 15 november 2020.

The following two tabs change content below.
Nabil heter jag och Àr grundaren av webbplatsen. Jag Àr, som namnet pÄ sajten kanske avslöjar, helt galen i böcker! Jag har dÀrför valt att starta den hÀr sajten i syfte att publicera mina alldeles egna boktips i hopp om att det hjÀlper nÄgon dÀr ute att finna en ny bok att blÀddra i. Stort lycka till i ditt sökande!