Bokrecension: Samtal Som Når Hela Vägen Fram! av Camilla Rüdén

Beräknad lästid: 7 minuter ⏳

Vi människor är sociala varelser. För att kunna må bra behöver vi goda relationer till dem i vår omgivning, samt god kommunikation. Det är just vår starka förmåga att kunna kommunicera med varandra som särskiljer oss från andra djurarter. Men god kommunikation är ofta svårt att åstadkomma i praktiken.

Vi missförstår varandra, tar saker och ting ur sammanhanget och rör oss i olika tankebanor. Det är något som ofta förekommer i både privatlivet och arbetslivet. Hur gör man egentligen för att kommunicera effektivt med sin omgivning? Hur gör man sig förstådd i en värld full av olika människor med helt olika perspektiv?

Samtal Som Når Hela Vägen Fram är en bok som ter sig svara på dessa frågor. Här får man en hel del nyttig information kring hur man förstår sig på sina medmänniskor och hur man samtalar på ett mer effektivt sätt.

Att kunna samtala på ett effektivt sätt är otroligt viktigt, både vad gäller privata och professionella sammanhang. Man kan tolka saker på väldigt olika sätt, varför det gäller att vara varsam när man samtalar om viktiga ämnen – man får inte göra det till en tolkningsfråga!

I Samtal Som Når Hela Vägen Fram av Camilla Rüdén får man ta del av strategier och tankesätt som leder till god kommunikation. Men hur pass verklighetsförankrad är boken? Här får man en närmare titt på boken och dess innehåll.

En praktiskt orienterad bok

Till skillnad från många andra liknande böcker på marknaden är Samtal Som Når Hela Vägen Fram praktiskt orienterad. Fokuset här är alltså på det som fungerar i det verkliga livet, inte en massa teori som känns helt orelevant för gemene person.

Här får man lära sig om hur bra samtal kan bygga hållbara relationer som varar livet ut. Informationen är baserad på författarens personliga erfarenheter, med stöd av forskning kring människors sociala beteenden och olika kommunikationsmönster.

Boken inleds med ett kapitel som ämnar att krossa olika myter som ofta cirkulerar kring effektiv kommunikation. Söker man på nätet eller bläddrar igenom Facebook är det lätt att hitta en massa olika halvdana påståenden kring samtalande och relationer, men det är inte många av dem som faktiskt stämmer generellt.

Det kanske stämmer in på några få individer, men när man läser om kommunikation vill man förstås ha mer generella sanningar som man kan använda sig av i alla möjliga situationer. Det är precis vad man får i Samtal Som Når Hela Vägen Fram.

Allt hänger samman

Det genomgående budskapet i boken är att allt i ett samtal hör ihop. Alla delar av en dialog bidrar tillsammans till att skapa helheten, och kommunikation uppstår därefter som resultat. Personen som talar och personen som lyssnar måste därför samarbeta för att god kommunikation ska vara möjligt.

Författaren använder sig av ett systematiskt förhållningssätt baserad på teorier inom familjeterapi för att närma sig konceptet kommunikation. Ett samtal känns som något som är rätt simpelt egentligen, men består av ett flertal väldigt komplicerade delar.

Utan att isolera dessa på ett systematiskt sätt blir det svårt att nå någon universell sanning om kommunikation. Det är något som författaren lyckats väldigt väl med i denna bok.

Utöver det man talar om under ett samtal — det faktiska innehållet — måste man enligt Rüdén även ta kontexten i beaktning. Ens förhållanden till dem man kommunicerar med påverkar samtalets underliggande ton, och innebär dessutom en hel del förväntningar.

Dessa förväntningar kan innebära en risk när man försöker kommunicera; det blir lätt att man förvränger budskapet man får om det inte passar det man kommit att förvänta sig av personen som talar. Det är alltså lätt hänt att två personer som precis avslutat ett samtal har två helt olika uppfattningar om innehållet.

Samtidigt tror bägge parter att det är just deras uppfattning som är korrekt, och att det är den andra parten som missförstått något. Rüdén tycker själv att detta kan sammanfattas med frasen ”Det ser jag inte förrän jag tror det”. Vad vi tror till en början påverkar alltså vad vi senare upplever.

Ordvalet är viktigt

Enligt Rüdén är valet av ord även det otroligt viktigt när man försöker samtala effektivt. Ordvalet kan ge budskapet en positiv eller en negativ klang, även om meningen i sig säger samma sak. Synonymer kanske har precis samma betydelse i en ordbok, men när man faktiskt sätter orden i mun kan de uppfattas som väldigt olika.

I slutet på boken får man tips kring hur man kan förbättra ens egen kommunikationsförmåga. Det handlar om saker såsom att lyssna aktivt (genom att exempelvis uppmuntra partnern till att förklara vidare eller säga mer) och våga tala ärligt. Ärlighet är en viktig del av god kommunikation, men även här är ordvalet förstås viktigt.

Det är en stor skillnad på konstruktiv feedback och ren oförskämdhet. Målet i alla samtal borde vara att få fram det man vill säga på ett ärligt, men överlag positivt, sätt. God kommunikation kräver dessutom samarbete från båda parter, men det enda man själv har kontroll över är förstås ens egen insats. Man måste alltså försöka sitt bästa, och hoppas på att samtalspartnern samverkar!

Summering

Samtal Som Når Hela Vägen Fram är en väldigt intressant bok för den som vill förbättra sin kommunikationsförmåga, oavsett om det är privatlivet eller arbetslivet det gäller. Förmågan att samtala effektivt är något som alla kan ha nytta av, men det är något som man måste försöka utveckla under en längre period. Med denna bok blir processen en hel del enklare.

Man får konkreta tips till hur man kan gå tillväga, och vetenskapligt baserad information kring kommunikationsteori och effektiva samtal.

Kort och gott är det man själv som måste ansvara för hur ett samtal fungerar. Varje samtal kräver förstås samarbete från både den som lyssnar och den som talar, men det enda man kan rå över är ens egen insats.

Ärlighet är otroligt viktigt, men ordvalet påverkar även det en hel del. Rätt ordval kan vara skillnaden mellan ett öppet och konstruktivt samtal och ett otrevligt gräl. Den perfekta boken för den som kämpar med kommunicering!

Köp boken på nätet

Är du intresserad av att köpa boken gör du enklast det här borta.

Inlägg senast uppdaterat: 13 februari, 2022

📚 Vinn en bok!

Vi lottar ut 1 bok varje dag på 1MiljonBoktips.se 😲
Ange din e-postadress nedan för att delta i utlottningen idag 👇

Du måste bekräfta din prenumeration via e-post för att delta i tävlingen. Vi skickar aldrig skräppost till dig eller delar din e-postadress.
Ta reda på mer i vår Integritetspolicy.

Grundare hos 1MiljonBoktips.se
Vi är, som namnet på sajten avslöjar, helt galna i böcker & ljudböcker! 📚

Vi har därför valt att starta den här sajten i syfte att publicera våra alldeles egna boktips i hopp om att det hjälper människor där ute att finna en ny bok att bläddra i eller en ny ljudbok att lyssna på 🎧

Just nu kan du lyssna på ljudböcker gratis i hela 30 dagar via ljudbokstjänsten Nextory, något vi är väldigt måna att tipsa om då vi tycker det är en helt fantastisk deal. Se även till att se vår stora jämförelse av de olika ljudbokstjänsterna 👈

Stort lycka till i ditt sökande! 🙏
Team 1MiljonBoktips
Senaste inläggen av Team 1MiljonBoktips (se alla)

Har du läst någon bok som är nämnd i inlägget? Lämna din recension nedan 👇